Псалми 126

1

(По слав. 125). Песен на възкачванията. Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, Ние бяхме като ония, които сънуват.

2

Тогава се изпълниха устата ни със смях И езикът ни с пеене; Тогава казаха между народите: Велики неща извърши за тях Господ.

3

Господ извърши велики неща за нас, [От които] се изпълниха с радост.

4

Върни, Господи, пленниците ни Като потоците в южните [страни].

5

Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат.

6

Оня, който излиза с плач, Когато носи мярата семе, Той непременно с радост ще се върне Носейки снопите си.