Псалми 122

1

(По слав. 121). Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен.

2

Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти, Ерусалиме.

3

Ерусалиме, който си съграден Като град сглобен ведно;

4

Гдето възлизат племената, Господните племена. [Според] надеждите на Израиля, За да славят името Господно.

5

Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом.

6

Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат!

7

Мир да бъде отвътре стените ти, Благоденствие в палатите ти!

8

Заради братята и другарите си Ще кажа сега: Мир да е в тебе!

9

Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто ти.