Псалми 120

1

(По слав. 119). Песен на възкачванията. В бедствието си извиках към Господа; И Той ме послуша.

2

Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език

3

Какво Ти дава или какво Ти притуря Измамливият език? -

4

Изострените стрели на силен мъж, С въглища от смрика.

5

Горко ми, защото странствувам в Мосох, Живея в Кидарските шатри!

6

Дълго време живя душата ми С ония, които мразят мир.

7

Аз [съм] за мир; но когато говоря, Те са за бой.