Псалми 12

1

(По слав. 11). За първия певец на осмострунна арфа. Давидов псалом. Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив; Защото се губят верните измежду човешките чада.

2

Всеки говори лъжа с ближния си; С ласкателни устни говорят от двоелично сърце.

3

Господ ще изтреби всичките ласкателни устни, Език, който говори големи неща.

4

[На ония], които са казвали: Ще надвием с езика си; Устните ни са наши; кой е господар над нас?

5

Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, Сега ще стана, казва Господ; Ще туря в безопасност [онзи] когото презират.

6

Господните думи са чисти думи, Като сребро претопено в пещ от пръст Пречистено седем пъти.

7

Ти, Господи, ще ги закриляш, Ще пазиш всеки от тях от това поколение до века,

8

При все, че нечестивите ходят [свободно] от всяка страна, Понеже безчестието се въздига между човешките синове.