Псалми 115

1

(По слав. продължение от 113). (9)Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си.

2

(10)Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?

3

(11)Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.

4

(12)Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.

5

(13)Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

6

(14)Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат;

7

(15)Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.

8

(16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

9

(17)Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

10

(18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

11

(19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

12

(20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.

13

(21)Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.

14

(22)Дано Господ ви умножава повече и повече - Вас и чадата ви.

15

(23)Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.

16

(24)Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,

17

(25)Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в [мястото на] мълчанието;

18

(26)Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуия.