Псалми 114

1

(По слав. 113). Когато излезе Израил из Египет, Якововият дом из люде другоезични,

2

Юда стана светилище [на Бога], Израил Негово владение.

3

Морето видя и побягна; Иордан се възвърна назад;

4

Планините се разиграха като овни, Хълмовете като агнета.

5

Що ти стана, море, та си побягнало? [На тебе] Иордане, та си се върнал назад?

6

[На вас] планини, та се разиграхте като овни? [На вас] хълмове - като агнета?

7

Трепери, земьо, от присъствието Господно, От присъствието на Якововия Бог,

8

Който превърна канарата във воден поток, Кременливия камък във воден извор.