Псалми 113

1

(По слав. 112). Алилуия. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.

2

Да бъде името Господно благословено От сега и до века.

3

От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.

4

Господ е високо над всичките народи; Неговата слава е над небесата.

5

Кой е като Иеова нашия Бог, Който, [макар] седалището Му и да е на високо,

6

[Пак] се снизхождава да преглежда Небето и земята,

7

Въздига сиромаха от пръстта. И възвишава немотния от бунището,

8

За да го тури да седне с първенци, Да! с първенците на людете Му, -

9

Който настанява в дома бездетната, [И я прави] весела майка на деца. Алилуия.