Псалми 112

1

(По слав. 111). По еврейски азбучен псалом. Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.

2

Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.

3

Изобилие и богатство [ще има] в дома му; И правдата му ще трае до века.

4

Виделина изгрява в тъмнината за праведните; [Той] е благ, и милостив, и праведен.

5

Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.

6

Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.

7

От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.

8

Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види [повалянето] на неприятелите си.

9

Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.

10

Нечестивият ще види [това] и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.