Псалми 110

1

(По слав. 109). Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете [ти] за твое подножие.

2

Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.

3

В деня, [когато събереш] силата си, твоите люде [ще] представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади [ще дойдат] при тебе [като] росата из утробата на зората.

4

Господ се закле, (и не ще се разкае), [като каза]: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

5

Господ, [стоящ] отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.

6

Ще извърши съд между народите, ще напълни [земята] с трупове, Ще смаже главата на [неприятелите] по широкия свят.

7

Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.