Псалми 107

1

(По слав. 106). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.

2

[Така] нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника,

3

Като ги събра от страните, От изток и от запад, от север и от юг.

4

[Едни] се скитат по пустинята, [по] усамотен път, Без да намират населен град

5

Гладни и жадни, Душата им примираше в тях.

6

Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им,

7

И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град

8

Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

9

Защото насища жадна душа, И гладна душа изпълня с блага.

10

[Други] седяха в тъмнина и в мрачна сянка, Вързани със скръб и с желязо,

11

Защото се разбунтуваха против Божиите слова, И презряха съвета на Всевишния.

12

Затова смири сърцето им с труд; Те паднаха и нямаше кой да [им] помогне.

13

Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им;

14

Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка, И разкъса оковите им.

15

Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

16

Защото разби медните порти, И железните лостове сломи.

17

[А пък] безумните са в скръб поради беззаконните си пътища И поради неправдите си.

18

Душата им се гнуси от всяко ястие, А те се приближават до портите на смъртта.

19

Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги избавя от утесненията им.

20

Изпраща словото Си та ги изцелява, И [ги] отървава от ямите, [в които лежат].

21

Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

22

И нека принасят жертви на хвала, И радостно възвестяват делата Му.

23

Ония [пък], които слизат на морето в кораби, И вършат работи в големи води,

24

Те виждат делата на Господа, И чудесата Му в дълбочините,

25

Защото, [когато] заповядва и дига бурния вятър, Който повдига [морските] вълни,

26

Те се издигат до небесата, и пак се спущат до дълбочините; Душата им се топи от бедствие.

27

Люлеят се и политат като пияни, И целият им разсъдък ги напуща.

28

Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им;

29

Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.

30

Тогава те се веселят защото са утихнали; Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.

31

Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

32

Нека Го и възвисяват в събранието на людете, И нека Го хвалят в заседанието на старейшините.

33

Той превръща реки в пустиня, И водни извори в суша,

34

Плодородна земя в солена пустота, Поради нечестието на жителите й.

35

Превръща пустиня във водни езера, И суха земя във водни извори;

36

И там заселва гладните, За да си основават градове за живеене,

37

И сеят ниви и садят лозя, И си добиват плодове и рожба.

38

Той ги и благославя, тъй щото те много се умножават, И не дава да се намалява добитъкът им.

39

Но пак, те се намаляват и се смиряват От угнетение, бедствие и тъга.

40

Той излива презрение върху князете, И ги прави да се скитат в пустиня, гдето няма път;

41

А немотният поставя на високо от неволя, И му дава челяд като стадо.

42

Праведните виждат това и се радват; А всяко беззаконие си затваря устата.

43

Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват [човеците] за Господните милости.