Псалми 100

1

(По слав. 99). Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.

2

Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.

3

Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде [сме] и овце на пасбището Му.

4

Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.

5

Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.