Йов 40

1

Господ проговори на Иова и каза:

2

Тоя, който е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на [всичко] това.

3

Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

4

Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.

5

Веднъж съм говорил, и не ща да отговарям [вече, ]Дори дваж, но няма да повторя.

6

Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:

7

Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.

8

Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?

9

Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

10

Украси се сега с превъзходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.

11

Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;

12

Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;

13

Скрий ги купно в пръстта; Вържи лицата им в скритото [място].

14

Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.

15

Ето сега речния кон който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.

16

Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му.

17

Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.

18

Костите му са [като] медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.

19

Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, [го] е снабдил [с] меча Си.

20

Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.

21

Ляга под сенчестите дървета, В скривалището на тръстиката, и [в] блатата;

22

Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.

23

Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.

24

Може ли [някой] да го хване когато е на щрек. [Или] да прободе носа [му] с примка?