Йов 27

1

И Иов продължи беседата си като казваше:

2

В живота на Бога, Който е отнел правото ми, И на Всемогъщия, Който е огорчил душата ми,

3

[Заклевам се, че] през всичкото време, докато е дишането ми в мене, И Духът Божий в ноздрите ми,

4

Устните ми няма да изговорят неправда, Нито езикът ми ще продума измама.

5

Да не даде Бог да ви оправдая! Докато издъхна няма да отхвърля непорочността си от мене.

6

Правдата си ще държа, и не ще я оставя; Догдето съм жив сърцето ми няма да ме изобличи.

7

Неприятелят ми нека бъде като нечестивия, И който въстава против мене като беззакония.

8

Защото каква е надеждата на нечестивия, Че ще спечели, когато изтръгне Бог душата му?

9

Ще послуша ли Бог вика му, Когато го сполети беда?

10

Ще се наслаждава ли във Всемогъщия? Ще призовава ли Бога във всяко време?

11

Ще ви науча [това], [което е] в Божията ръка; Каквото има у Всемогъщия не ща да скрия.

12

Ето, вие всички сте видели това; Защо, прочее, ставате съвсем безполезни?

13

Делът на нечестивия от Бога, И наследството, което притеснителите Ще получат от Всемогъщия е това:

14

Ако се умножават чадата му, [умножават се за меч]; И внуците му не ще се наситят с хляб.

15

Останалите от него, смърт ще ги погребе, И вдовиците му няма да плачат.

16

Ако и да натрупа сребро [много] като пръст, И приготви дрехи [изобилно] като кал,

17

Може да приготви, но праведните ще ги облекат, И невинните ще си разделят среброто.

18

Построява къщата си както молеца. И както пъдарят, който прави колиба.

19

Богат ляга, но няма да повтори. Веднъж отваря очите си, и го няма;

20

Трепет го хваща като потоп; Буря го граби нощем;

21

Източният вятър го дига, и той отива; Той го изтръгва от мястото му.

22

Защото [Бог] ще хвърли върху него [беди], и не ще го пожали; Той ще се старае да избяга от ръката Му.

23

Ще изпляскат с ръце против него, И ще му подсвирват [така, че ще бяга] от мястото си.