Йов 26

1

А Иов в отговор рече: -

2

Каква помощ си дал ти на немощния! Как си спасил безсилната мишца!

3

Как си съветвал оня, който няма мъдрост! И какъв здрав разум си изсипал!

4

Към кого си отправил думи? И чий дух те е вдъхновявал?

5

[Пред Него] мъртвите треперят Под водите и обитателите им.

6

Преизподнята е гола пред Него, И Авадон няма покрив.

7

Простира севера върху празния простор; Окача земята на нищо.

8

Връзва водите в облаците Си; Но облак не се продира изпод тях.

9

Покрива лицето на престола Си Като простира облака Си върху него.

10

Обиколил е водите с граница Дори до краищата на светлината и на тъмнината.

11

Небесните стълбове треперят И ужасяват се от смъмрянето Му.

12

Развълнува морето със силата Си; И с разума Си поразява Рахав.

13

Чрез духа Си украсява небесата; Ръката Му пробожда бягащия змей.

14

Ето, тия са само краищата на пътищата Му; И колко малко шепнене [ни дават да] чуем за Него! А гърма на силата Му, кой може да разбере?