2 Летописи 8

1

А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща,

2

Соломон съгради [изново] градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израилтяни.

3

И Соломон отиде в Емат-сова и преодоля над него.

4

И съгради Тадмор в пустата [част над Юдовата] земя, и всичките градове за житниците, които съгради в Емат.

5

Съгради още горния Веторон и долния Веторон, градове укрепени със стени, порти и лостове,

6

и Ваалат и всичките градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

7

А относно всичките люде, които останаха от хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израиля,

8

от техните потомци, останали подир тях в земята, които израилтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор [за задължителни работници, каквито са] и до днес.

9

Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже, и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му;

10

тоже те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началствуваха над людете.

11

Тогава Соломон възведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото рече: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давида, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са свети.

12

Тогава Соломон [почна да] принася всеизгаряния Господу на Господния олтар, който бе издигнал пред трема,

13

като принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината, - на празника на безквасните [хлябове], на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.

14

И според наредбата на баща си Давида, постави отредите на свещениците на службата им, и левитите на заръчаното за тях, да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отредите им на всяка порта; защото такава бе заповедта от Божия човек Давид.

15

И в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.

16

А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена, от деня, когато се положи основата на Господния дом докле се свърши. [Така] се свърши Господният дом.

17

Тогава Соломон отиде в Есион-гавер и в Елот, на морския бряг в едомската земя.

18

И Хирам му прати, под грижата на слугите си, кораби и опитни морски слуги, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и от там взеха четиристотин и петдесет таланта злато та го донесоха на цар Соломона.