2 Летописи 4

1

При това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

2

Направи още леяно море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

3

И под [устието му] имаше образи на волове, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

4

То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

5

Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати [вода].

6

Направи още десет умивалници, от които тури пет отдясно и пет от ляво [на дома], за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето, обаче, бе за да се мият в него свещениците.

7

Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.

8

И направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

9

При това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед.

10

И постави морето от дясната страна [на дома], към изток, къде юг.

11

Хирам направи и котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом:

12

двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

13

четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа - за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

14

Тоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

15

и едното море с дванадесетте вола под него.

16

Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед.

17

На Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

18

Така Соломон направи всички тия вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

19

Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които [се полагаха] присътствените хлябове;

20

и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата;

21

и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;

22

и щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, [то ест], на храма, бяха от злато.