2 Летописи 3

1

Тогава Соломон почна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви [Господ] на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна.

2

Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

3

А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, [имаше] тия [мерки]: дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.

4

А тремът, който бе пред лицето [на дома], имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.

5

И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

6

И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.

7

Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

8

И направи пресветото [място на] дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.

9

А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

10

И в пресветото [място на] дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.

11

А крилата на херувимите имаха, [заедно], дължина двадесет лакътя; едното крило, [на единия херувим], имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12

Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим,

13

Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре.

14

И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

15

Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя [висок].

16

Направи и верижки, [както] в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17

И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин, а оня, който беше отляво, Воаз.