2 Летописи 11

1

Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отборни войници, за да се бият против Израиля, та дано възвърнат царството пак на Ровоама.

2

Но Господното слово дойде към Божия човек Самаия, и рече:

3

Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Израил в Юда и във Вениамин, като речеш:

4

Така казва Господ: Не възлизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи та се върнаха, и не отидоха против Еровоама.

5

А Ровоам, като се установи, в Ерусалим, съгради укрепени градове в Юда;

6

съгради Витлеем, Итам, Текуе,

7

Ветсур, Сохо, Одолам,

8

Гет, Мариса, Зиф,

9

Адораим, Лахис, Азика,

10

Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и във Вениамин,

11

Укрепи [тия] крепости, и тури в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино.

12

Още във всеки град [тури] щитове и копия, и укрепи ги твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под него.

13

И всичките свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища.

14

Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изпъдили, за да не свещенодействуват Господу,

15

и [Еровоам] беше си поставил жреци за високите места, за бесовете и за телетата, които бе направил.

16

И след тях, колкото души от всичките Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа Израилевия Бог, дойдоха в Ерусалим за да жертвуват на Господа Бога на бащите си.

17

Така за три години те подкрепяха Юдовото царство и поддържаха Ровоама Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давида и на Соломона.

18

И Ровоам си взе за жена Маелетя, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав,

19

която му роди синове: Еуса, Самария и Заама.

20

А подир нея взе Авия, Атай, Зиза и Селомита.

21

И Ровоам възлюби Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и наложници: (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери);

22

и Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началствува над братята си, защото [мислеше] да го направи цар.

23

И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове, [по неколцина] във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и даваше им изобилна храна. И [за тях] потърси много жени.