2 Летописи 1

1

Соломон, Давидовият син, се закрепи на царството си; и Господ неговият Бог бе с него и твърде много го възвеличи.

2

Тогава Соломон говори на целия Израил, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всичките първенци от целия Израил, началниците на бащините [домове;]

3

и така, Соломон и цялото общество с него, отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Моисей беше направил в пустинята.

4

А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на [мястото], което му бе приготвил; защото Давид бе поставил за него шатър в Ерусалим.

5

При това, медният олтар, който Везелеил, син на Урия, Оровият син, беше направил, бе там пред Господната скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.

6

Там отиде Соломон, при медния олтар пред Господа, който [олтар] бе пред шатъра за срещане, та принесе на него хиляда всеизгаряния.

7

В същата нощ Бог се яви на Соломона и му рече: Искай какво да ти дам.

8

А Соломон каза на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давида, като си ме поставил цар вместо него.

9

Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, [което Ти даде] на баща ми Давида; защото Ти ме направи цар над люде многочислени като праха на земята.

10

Дай ми, прочее, мъдрост и разум за да се обхождам [прилично] пред тия люде; защото кой може да съди тоя Твой голям народ?

11

И Бог каза на Соломона: Понеже си имал това в сърцето си, и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете Ми, над които те направих цар,

12

дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.

13

Тогава Соломон се върна в Ерусалим от високото място, което е в Гаваон от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израиля.

14

И Соломон събра колесници и конници, и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Ерусалим.

15

И царят направи среброто и златото [да изобилват] в Ерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници.

16

И за Соломона докарваха коне из Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с [определена] цена.

17

А извеждаха и докарваха из Египет всяка колесница за шестстотин сребърни [сикли], и всеки кон за сто и петдесет; така също за всичките хетейски царе и за сирийските царе [конете им] се доставяха чрез тия [търговци].