Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

1 Летописи 8

1

А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,

2

четвъртия Ноя и петия Рафа.

3

А Велови синове бяха: Адар, Гира, Авиуд,

4

Ависуй, Неемана, Ахоа,

5

Гира, Сефуфан и Урам.

6

И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които живееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;

7

с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.

8

А Саараим роди [синове] в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:

9

от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,

10

Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.

11

А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.

12

А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),

13

и Верия и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.

14

А Ахио, Сасак, Еримот,

15

Зевадия, Арад, Адер,

16

Михаил, Есна и Иоха бяха Вериеви синове;

17

и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,

18

Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;

19

Яким, Зехрий, Завдий,

20

Елиинай, Силатай, Елиил,

21

Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове;

22

а Есфан, Евер, Елиил,

23

Авдон, Зехрий, Анан,

24

Анания, Елам, Анатотия,

25

Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:

26

а Самсерай, Сеария, Готолия,

27

Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -

28

те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.

29

А в Гаваон се засели Гаваоновият баща [Еил], името на чиято жена бе Мааха;

30

а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,

31

Гедор, Ахио, Захер

32

и Макелот, [който] роди Сама и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.

33

А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава и Ес-ваала.

34

А Ионатановият син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.

35

А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.

36

А Ахаз роди Иоада, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса;

37

Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.

38

А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.

39

А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.

40

А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940