1 Летописи 3

1

А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея;

2

третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

3

петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,

4

Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.

5

А тия му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила;

6

и Евар, Елисама, Елифалет,

7

Ногах, Нефес, Яфия,

8

Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;

9

всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10

А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;

11

негов син, Иорам; негов син, Охозия; негов син, Иоас;

12

негов син, Амасия; негов син, Азария; негов син, Иотам;

13

негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;

14

негов син, Амон; негов син Иосия.

15

А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16

А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.

17

А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,

18

и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19

А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,

20

и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.

21

А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.

22

А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.

23

А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.

24

А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.