Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

1 Летописи 25

1

При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше:

2

от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророкуваше по наредбата на царя;

3

от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, [Семей], Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;

4

от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;

5

всички тия бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, [определен] да свири високо с рога. И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери.

6

Всички тия, под наставлението на баща си, бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.

7

И броят им, заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста и осемдесет и осем души.

8

А те хвърлиха жребия за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.

9

И първият жребий излезе за Асафа, [тоест за сина му] Иосифа; вторият за Годолия, - той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;

10

третият за Закхура, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

11

четвъртият, за Езрий, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

12

петият, за Натания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

13

шестият, за Вукия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

14

седмият, за Асарила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

15

осмият, за Исаия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

16

деветият, за Матания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

17

десетият, за Семея, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

18

единадесетият, за Азареила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

19

дванадесетият, за Асавия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

20

тринадесетият, за Суваила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

21

четиринадесетият, за Мататия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

22

петнадесетият, за Еримота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

23

шестнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

24

седемнадесетият, за Иосвекаса, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

25

осемнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

26

деветнадесетият, за Малотия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

27

двадесетият, за Елиата, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

28

двадесет и първият, за Отира, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

29

двадесет и вторият, за Гидалтия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

30

двадесет и третият, за Маазиота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;

31

и двадесет и четвъртият, за Ромамтиезера, - той, синовете му и братята му дванадесет души.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940