1 Летописи 20

1

След една година, във времето когато царете отиват на война, Иоав изведе [всичката] сила на войската, и, като опустоши земята на амонците, дойде та обсади Рава; Давид остана в Ерусалим. И Иоав порази Рава и я съсипа.

2

И Давид взе от главата на царя им короната му, и намери, че тежеше един златен талант, и по нея имаше скъпоценни камъни; и положиха я на главата на Давида; и той изнесе из града твърде много користи.

3

Изведе и людете, които бяха в него, та ги пресече с железни дикани и с брадви. И така постъпи Давид с всичките градове на амонците. Тогава Давид се върна с всичките люде в Ерусалим.

4

След това настана война с филистимците в Гезер, когато хусатецът Сивехай уби Сифая, от синовете на исполина; и [филистимците] бяха победени.

5

И пак настана война с филистимците, когато Елханан, Яировият син, уби Лаамия, брата на гетеца Голиат, на чието копие дръжката бе като кросно на тъкач.

6

Настана пак война в Гет, гдето имаше един високоснажен мъж с по шест пръста [на ръцете си] и по шест пръста [на нозете си, всичко] двадесет и четири; също и той бе се родил на исполина;

7

а когато се закани на Израиля Ионатан, син на Давидовия брат Самай, го уби.

8

Тия бяха се родили на исполина в Гет; и паднаха чрез ръката на Давида и чрез ръката на слугите му.