1 Летописи 2

1

Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,

2

Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

3

Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.

4

И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.

5

Фаресови синове: Есрон и Амул.

6

А Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара; всичко петима.

7

А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.

8

А Етанов син - Азария.

9

А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев.

10

И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.

11

А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;

12

Вооз роди Овида; Овид роди Есея;

13

а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,

14

четвъртия Натанаил, петия Радай,

15

шестия Осем и седмия Давид.

16

А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;

17

и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер.

18

И Халев, Есроновият син, роди [синове] от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.

19

И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.

20

А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.

21

И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;

22

А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.

23

И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.

24

А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.

25

И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.

26

Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама.

27

А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.

28

И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.

29

И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.

30

А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен.

31

А син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.

32

А синовете на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;

33

а синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила.

34

А Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;

35

и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;

36

а Атай роди Натана; Натан роди Завада;

37

Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;

38

Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;

39

Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;

40

Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;

41

Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.

42

А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.

43

А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.

44

А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.

45

И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.

46

А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза.

47

А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48

И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;

49

роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.

50

Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,

51

Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща.

52

А на Совала Кириатиаримовия баща синовете бяха Арое [и] половината от манахатците.

53

А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.

54

Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,

55

семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.