1 Летописи 1

1

Адам, Сит, Енос,

2

Каинан, Маалалеил, Яред,

3

Енох, Матусал, Ламех,

4

Ное, Сим, Хам и Яфет.

5

Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;

6

а Гомерови синове: Асханаз, Дифат, и Тогарма;

7

а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим.

8

Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

9

а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10

И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

11

а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12

патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

13

а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

14

и евусейците, аморейците, гергесейците,

15

евейците, арукейците, асенейците,

16

арвадците, цемарейците и аматейците.

17

Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а [Арамови синове:] Уз, Ул, Гетер и Мосох;

18

а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

19

И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.

20

А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,

21

Адорама, Узала, Дикла,

22

Гевала, Авимаила, Шева,

23

Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

24

Сим, Арфаксад, Сала,

25

Евер, Фалек, Рагав,

26

Серух, Нахор, Тара,

27

Аврам, който е и Авраам,

28

А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29

Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30

Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31

Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.

32

А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;

33

а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

34

И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,

35

Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36

а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37

Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38

А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39

а Лотанови синове: Хори и Омам; а сестра на Лотана бе Тамна;

40

Совалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана:

41

Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42

Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43

А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.

44

А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.

45

А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46

А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.

47

А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.

48

А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат.

49

А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50

А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.

51

А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия, първенец Етет,

52

първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

53

първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54

първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.