4 Царе 9

1

Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици та му рече: Препаши кръста си и вземи в ръката си тоя съд с миро та иди в Рамот-галаад;

2

и като стигнеш там, подири в същото място Ииуя, син на Иосафата, Намесиевия син; тогава влез [при него], дигни го отсред братята му, и въведи го в една вътрешна стая.

3

После вземи съда с мирото та го излей на главата му, и речи: Така казва Господ: Помазах те цар над Израиля. Тогава отвори вратата и бягай без да се забавиш.

4

И тъй, младежът, младият пророк, отиде в Рамот-галаад.

5

И като стигна, ето, военачалниците седяха [заедно]; и рече: Имам дума към тебе, о военачалниче. И Ииуй рече: Към кого от всички нас? А той каза: Към тебе военачалниче.

6

И той стана та влезе в къщата. Тогава [пророкът] изля мирото на главата му и му рече: Така казва Господ Израилевият Бог: Помазах те цар над Господните люде, над Израиля.

7

И ти да поразиш дома на господаря си Ахаава, за да отмъстя върху Езавел за кръвта на слугите Си пророците, за кръвта на всичките Господни слуги.

8

Защото целият Ахаавов дом ще бъде изтребен, и ще погубя от Ахаава всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израил;

9

и ще направя дома на Ахаава както дома на Еровоама, Наватовия син и както дома на Вааса, Ахиевия син.

10

А Езавел - кучетата ще я изядат в градския край на Езраел, и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побягна.

11

Тогава Ииуй излезе при слугите на господаря си, и един [от тях] му каза: Всичко добре ли е? Защо е дошъл тоя луд при тебе? А той им рече: Вие знаете човека и това, което каза.

12

А те рекоха: Не е вярно; я ни кажи. А той рече: Така и така ми говори, като рече: Така казва Господ: Помазах те цар над Израиля.

13

Тогава побързаха, и като взеха всеки дрехата си туриха ги под [Ииуя] на върха на стълбата, и засвириха с тръба и рекоха: Ииуй се възцари.

14

Така Ииуй, син на Иосафата, Намесиевият син, направи заговор против Иорама. (А Иорам с целия Израил пазеше Рамот-галаад от сирийския цар Азаил;

15

а цар Иорам беше се върнал в Езраел за да се цери от раните които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил). И рече Ииуй: Ако това е вашето мнение, то да не излезе никой да побегне из града за да отиде и извести това в Езраел.

16

Тогава Ииуй се качи на колесницата та отиде в Езраел, защото Иорам лежеше там. И Юдовият цар Охозия бе слязъл да види Иорама.

17

И стражът, който стоеше на кулата в Езраел, когато съгледа дружината на Ииуя, като идеше, рече: Виждам една дружина. И рече Иорам: Вземи конник и прати да ги посрещне; и нека рече: [С] мир ли [идеш?]

18

Отиде, прочее, конник да го посрещне, и рече: Така казва царят: [С] мир ли [идеш?] А Ииуй рече: Що имаш ти с мира? обърни се та иди отзаде ми. И стражът извести, казвайки: Пратеникът стигна до тях, но не се връща.

19

Тогава изпрати втори конник, който отиде при тях та рече: Така казва царят: [С] мир ли [идеш?] А Ииуй отговори: Що имаш ти с мира? обърни се та иди отзаде ми.

20

И стражът извести, казвайки: Стигна до тях, но [и той] не се връща; а карането прилича на карането на Ииуя, Намесиевия син, защото кара като луд.

21

Тогава рече Иорам: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израилевият цар Иорам и Юдовият цар Охозия излязоха, всеки в колесницата си, и отидоха да посрещнат Ииуя, и намериха го в нивата на езраелеца Навутей.

22

И Иорам, като видя Ииуя, рече: [С] мир ли [идеш], Ииуе? А той отговори: Какъв мир докле са толкоз много блудствата и чародействата на майка ти Езавел?

23

Тогава Иорам обърна юзда та побягна, като думаше на Охозия: Предателство, Охозие!

24

А Ииуй дръпна лъка си с пълна сила та устрели Иорама между плещите му така щото стрелата излезе през сърцето му; а той се прегърби в колесницата си.

25

Тогава рече [Ииуй] на военачалника си Видкар: Вземи та го хвърли в [оная] част от нивата, [която принадлежи] на езраелеца Навутей; защото спомни си, че, когато аз и ти яздехме подир баща му Ахаава, Господ произнесе против него това пророчество:

26

Не видях ли вчера кръвта на Навутея и кръвта на синовете му, казва Господ? И в тая част [от нивата] ще ти въздам, казва Господ. Сега, прочее, дигни, хвърли го в тая част, според Господното слово.

27

А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И Ииуй се спусна подир него и рече: Поразете и тогова в колесницата. [И поразиха го] в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там.

28

И слугите му го докараха на колесница в Ерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град.

29

А Охозия бе се възцарил над Юда в единадесетата година на Иорама Ахаавовия син.

30

Така Ииуй дойде в Езраел и Езавел като чу начерни [клепачите на] очите си, накити главата си и надникна през прозореца.

31

И, като влизаше Ииуй в портата, тя рече: [С] мир ли [идеш], ти Зимриевце, убийцо на господаря си?

32

А той подигна лицето си към прозореца и рече: Кой е от към мене? Кой? И надникнаха към него двама трима скопци.

33

И рече: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта й по стената и по конете; и той я сгази.

34

И като влезе та яде и пи, рече: Идете сега и вижте тая проклета и погребете я, защото е царска дъщеря.

35

И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен черепа, нозете и дланите на ръцете.

36

И когато се върнаха та му явиха това, той рече: Това е словото, което Господ говори чрез слугата Си тесвиеца Илия, като рече: В градския край на Езраел кучетата ще изядат месата на Езавел;

37

и трупът на Езавел в градския край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така щото не ще да рекат: Това е Езавел.