4 Царе 25

1

И тъй, в деветата, година на [Седекиевото] царуване, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде, той и цялата му войска, против Ерусалим, и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления наоколо против него;

2

и градът бе обсаждан до единадесетата година на цар Седекия.

3

А на деветия ден от [четвъртия] месец, [когато] гладът се усили в града, тъй щото нямаше хляб за людете на мястото,

4

отвори се пролом в градската [стена], поради което всичките военни мъже [побягнаха] през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина, (а халдейците бяха близо около града), и [царят] отиде по пътя за полето.

5

А халдейската войска преследва царя та го стигна в ерихонските полета; и цялата му войска се разбяга от него.

6

И хванаха царя та го въведоха при вавилонския цар в Ривла; и издадоха присъда против него, [именно],

7

заклаха синовете на Седекия пред очите му, избодоха очите на Седекия, и като го вързаха в окови заведоха го във Вавилон.

8

А в петия месец, на седмия ден от месеца, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор, дойде в Ерусалим началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар,

9

та изгори Господния дом и царския дворец; дори всичките къщи в Ерусалим, [сиреч], всяка голяма къща, изгори с огън.

10

И цялата халдейска войска, която бе с началника на телохранителите, събори стените около Ерусалим.

11

Тогава началникът на телохранителите Навузардан заведе в плен останалите от людете, които бяха оцелели в града, и бежанците, които прибягнаха при вавилонския цар, както и останалото множество.

12

Обаче, началникът на телохранителите остави някои от по-бедните в земята за лозари и земеделци.

13

А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците сломиха и пренесоха медта им във Вавилон;

14

отнесоха и котлите, лопатите, щипците, темянниците и всичките медни прибори, с които се извършваше службата.

15

Началникът на телохранителите отнесе и кадилниците и тасовете, - каквото беше златно [като] злато, и каквото сребърно [като] сребро.

16

[Колкото за] двата стълба, едното море и подножията, които Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тия вещи превишаваше всяко тегло;

17

височината на единия стълб беше осемнадесет лакътя; и меден капител беше върху него, височината на който капител бе три лакътя; а върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тия [бяха размерите] и на втория стълб с мрежата.

18

Началникът на телохранителите взе и първосвещеник Сараия, и втория свещеник Софония, и тримата вратари;

19

и от града взе един скопец, който беше надзирател на военните мъже, и петима мъже от имащите достъп при царя, които се намериха в града, и на военачалника секретаря, който събираше войски от людете на земята, и шестдесет мъже от людете на земята, които се намериха в града;

20

и като ги взе началникът на телохранителите Навузардан ги заведе при вавилонския цар в Ривла.

21

И вавилонският цар ги порази, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така Юда биде закаран в плен от земята си.

22

А колкото за людете, които останаха в Юдовата земя, които вавилонският цар Навуходоносор беше оставил, над тях той постави за управител Годолия, син на Ахикама, Сафановия син.

23

А като чуха всичките военачалници, те и войниците им, че вавилонският цар поставил за управител Годолия, дойдоха при Годолия в Масфа, именно, Исмаил син на Натания, Ионан син на Кария, Сараия син на нетофатеца Танумет, и Яазания син на един маахатец, те и войниците им.

24

И Годолия се закле на тях и на мъжете им, като им каза: Не бойте се от слугите на халдейците; заселете се в земята та работете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.

25

Но в седмия месец Исмаил, син на Натания, Елисамовия син, от царския род, дойде, заедно с десетина мъже, та поразиха Годолия (тъй че умря) и юдеите и халдейците, които бяха с него в Масфа.

26

Тогава всичките люде от малък до голям и военачалниците станаха та отидоха в Египет; защото се уплашиха от халдейците.

27

А в тридесет и седмата година, от пленяването на Юдовия цар Иоахин в дванадесетия месец на двадесет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евилмеродах, в годината на възцаряването си, възвиси от тъмницата главата на Юдовия цар Иоахин;

28

и говори му любезно, постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон,

29

и промени тъмничните му дрехи; и [Иоахин] се хранеше всякога пред него, през всичките дни на живота си.

30

А колкото за храната му, даваше му се от царя постоянна храна, ежедневен дял, през всичките дни на живота му.