4 Царе 24

1

В неговите дни възлезе вавилонският цар Навуходоносор; и Иоаким му стана подчинен за три години; сетне се отметна и въстана против него.

2

Но Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците, и прати ги против Юда за да го съкрушат, според словото, което Господ говори чрез слугите Си пророците.

3

Наистина по заповед от Господа стана това на Юда, за да го отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, според всичко що бе извършил,

4

а още поради невинната кръв, която бе пролял, като напълни Ерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да [му] прости.

5

А останалите дела на Иоакима, и всичко що извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Юдовите царе?

6

И Иоаким заспа с баща си; и вместо него се възцари син му Иоахин.

7

И египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което [принадлежеше] на египетския цар, от египетската река до реката Евфрат.

8

Иоахин бе осемнадесет години на възраст, когато се възцари, и царува три месеца в Ерусалим; а името на майка му бе Неуста, дъщеря на Елнатана от Ерусалим.

9

Той върши зло пред Господа, съвсем както бе направил баща му.

10

В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносора възлязоха против Ерусалим та обсадиха града.

11

И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града;

12

и Юдовият цар Иоахин излезе към вавилонския цар, той, майка му, слугите му, началниците му и скопците му; и вавилонският цар го хвана в осмата година на царуването си.

13

И той отнесе от там всичките съкровища на Господния дом и съкровищата на царската къща, и съсече всичките златни вещи в Господния храм, които Израилевия цар Соломон беше направил, според както Господ беше казал.

14

И пресели целия Ерусалим, всичките първенци и всичките юначни мъже, десет хиляди пленници, и всичките дърводелци и ковачи; останаха само по-сиромашката част от людете на земята.

15

Пресели Иоахима във Вавилон; и заведе пленници от Ерусалим във Вавилон майката на царя, жените на царя, скопците на [царя] и първенците от земята.

16

Всичките юначни мъже - седем хиляди души, и дърводелците и ковачите - хиляда души, всичките храбри войници, - тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон.

17

И вавилонският цар постави чича си Матания цар вместо него, като промени името му на Седекия.

18

Седекия бе двадесет и една година на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна.

19

Той върши зло пред Господа, съвсем както беше направил Иоаким.

20

Защото от гнева на Господа, който [пламна] против Ерусалим и Юда, докато ги отхвърли от лицето Си, [стана, че] Седекия въстана против вавилонския цар.