4 Царе 1

1

След смъртта на Ахаава, Моав въстана против Израиля.

2

И Охозия падна през решетката на своята горна стая, която бе в Самария, и се разболя; и прати човеци, на които рече: Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-зевув дали ще оздравея от тая болест.

3

Но ангел Господен каза на тесвиеца Илия: Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар, и кажи им: Няма ли Бог в Израиля, та отивате да се допитате до акаронския бог Ваал-зевува?

4

Сега, прочее, така казва Господ: Няма да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш. Тогава Илия си отиде.

5

А като се върнаха пратениците при [Охозия], той им рече: Защо се върнахте?

6

Те му казаха: Един човек излезе да ни посрещне и рече ни: Идете, върнете се при царя, който ви е пратил, та му кажете: Така казва Господ: Няма ли Бог в Израиля та пращаш да се допитат до акаронския бог Ваал-зевува? Няма, прочее, да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш.

7

И рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тия думи?

8

И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е тесвиецът Илия.

9

Тогава [царят] прати при него един петдесетник с петдесетте му [войници]. И той се възкачи при него; и, ето, [Илия] седеше на върха на хълма. И рече му: Божий човече, царят каза: Слез.

10

А Илия в отговор рече на петдесетника: Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето та нека изгори тебе и петдесетте ти [войници]. И слезе огън от небето та изгори него и петдесетте му [войници].

11

Пак [царят] прати при него друг петдесетник с петдесетте му [войници]. И той проговори та му рече: Божий човече, така казва царят: Слез скоро.

12

А Илия в отговор им рече: Ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето та нека изгори тебе и петдесетте [войници]. И слезе Божият огън от небето та изгори него и петдесетте му [войници].

13

Пак прати [царят] трети петдесетник с петдесетте му [войници]. И третият петдесетник, като се възкачи дойде та коленичи пред Илия и го помоли, казвайки му: Божий човече, моля ти се, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на тия петдесет твои слуги.

14

Ето, огън слезе от небето та изгори първите двама петдесетника с петдесетте им [войници;] а сега нека бъде моят живот скъпоценен пред очите ти.

15

И ангел Господен рече на Илия: Слез с него; не бой се от него. И тъй, той стана та слезе с него при царя.

16

И рече му: Така казва Господ: Понеже си пратил човеци да се допитат до акаронския бог Ваал-зевува, като че нямаше Бог в Израиля, за да се допиташ до Неговото слово, затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш.

17

И така, той умря според Господното слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Иорам във втората година на Юдовия цар Иорам Иосафатовия син; понеже [Охозия] нямаше син.

18

И останалите дела, които Охозия извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе?