3 Царе 7

1

А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато свърши цялата си къща.

2

Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината бе сто лакътя, широчината петдесет лакътя, и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.

3

И тя биде покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.

4

И имаше решетки в трите етажа, така че светене беше поставено срещу светене в трите етажа.

5

И всичките врати и вратни стълбове, и решетките, бяха четириъгълни; и светене беше поставено срещу светене в трите етажа.

6

Направи и трем от стълбове, на който дължината беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя; и тремът беше пред [стълбовете на къщата], така щото стълбовете и стъпалата му бяха към лицето на тия.

7

Направи още престолния трем, гдето щеше да съди, то ест, съдилищния трем; и той бе облечен с кедър от пода до върха.

8

А къщата му, в която живееше, [поставена] в един друг двор по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на тоя трем Соломон направи къща и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена.

9

Всички тия [постройки], от вътрешното и от външното им лице, от основата до върха им, а отвън дори до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни дялани според мярка, претрити с трион.

10

Тоже и основата бе от скъпи камъни, големи камъни, камъни, от десет лакътя и камъни от осем лакътя.

11

И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови [греди].

12

Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и [подобно] на трема на къщата.

13

А цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир.

14

Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломона та му изработи всичката му работа.

15

Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.

16

И направи от леяна мед два капитела, за да ги тури на върховете на стълбовете; височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител пет лакътя.

17

[Направи още] мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия капител и седем за другия капител.

18

Така направи стълбовете, и два реда [нарове], изоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете [на стълбовете;] и направи същото на другия капител.

19

И капителите, които бяха на върховете на стълбовете в трема, бяха от по четири лакътя, изработени във вид на кремове.

20

И капителите, които бяха на двата стълба, имаха [нарове] и отгоре, близо до изпъкналата част, която бе при мрежата; и наровете бяха двеста, наредени изоколо върху всеки капител.

21

И [Соломон] изправи стълбовете за трема на храма; и като изправи десния стълб, нарече го Яхин; а като изправи левия стълб, нарече го Воаз.

22

И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете.

23

Направи още и леяното море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

24

Наоколо под устието му имаше [цветни] пъпки, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; пъпките бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

25

И [морето] стоеше на дванадесет вола, три гледащи към север, три гледащи към запад, три гледащи към юг, и три гледащи към изток; а морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха навътре.

26

Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, [във вид на] кремов цвят; и побираше две хиляди вати [вода].

27

Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакътя дълго, четири лакътя широко и три лакътя високо.

28

А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи, и страничните плочи бяха между стълбчета.

29

А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.

30

Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха леяни, се намираха под умивалницата всяко срещу ресните.

31

Отверстието на [подножието], извътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му беше кръгло, закрепено върху подпорката, един лакът и половина; също и по отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли.

32

Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина.

33

Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им, - всичките бяха леяни.

34

При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена, и рамената бяха част от самото подножие.

35

На върха на подножието имаше кръгла препаска половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.

36

И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи [Хирам] издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно [големината на] всяко, с ресни наоколо.

37

Така направи десетте подножия, които имаха всички същото леяне, същата мярка и същия образ.

38

Направи още десет медни умивалници; всеки умивалник побираше четиридесет вати [вода]; всеки умивалник беше четири лакътя [широк]; и върху всяко от десетте подножия [се постави] един умивалник.

39

И постави подножията, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, към изток, къде юг.

40

Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на всичките работи, които направи на цар Соломона за Господния дом.

41

Двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

42

Четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите;

43

Десетте подножия, и десетте умивалници върху подножията;

44

едното море и дванадесетте вола под морето;

45

котлите, лопатите и легените - всички тия вещи, които Хирам направи на цар Соломона за Господния дом, бяха от лъскава мед.

46

На Иорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан.

47

И Соломон остави всички тия вещи [непретеглени], защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.

48

И Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом, - златния олтар; златната трапеза, на която [се полагаха] присътствените хлябове;

49

светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;

50

чашите, щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато и резета от злато, за вратата на най-вътрешния дом, [то ест], пресветото място, и за вратата на дома, [сиреч], на храма.

51

Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, - среброто, златото и вещите, - и ги положи в съкровищниците на Господния дом.