3 Царе 6

1

В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом.

2

И дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

3

А предхрамието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго, според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

4

И направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

5

И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, както на храма, така и на светилището; така направи странични стаи изоколо.

6

На по-долния етаж широчината бе пет лакътя, на средния широчината бе шест лакътя, а на третия широчината бе седем лакътя; защото на външната страна [на стената] на дома той направи стеснения изоколо, за да не влизат [гредите] в стените на дома.

7

И като се строеше домът иззида се с камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво не се чу в дома, като се строеше.

8

Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез витлообразна стълба се възкачваха в средния [етаж], и от средния в третия.

9

Така построи дома и го свърши; и покри дома с кедрови греди и дъски.

10

Пристрои етажите, по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.

11

Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече:

12

Относно тоя дом, който строиш, [казвам ти]: Ако ходиш в повеленията Ми, изпълняваш съдбите Ми, и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давида;

13

И ще обитавам всред израилтяните, и няма да оставя людете Си Израиля.

14

Така Соломон построи дома и го свърши.

15

И облече стените на дома извътре с кедрови дъски; облече стените с дърво извътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

16

Още в по-вътрешната част на дома облече [едно място от] двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до [върха на] стените; облече го извътре за светилището - най-светото място.

17

А домът, то ест, предхрамието, бе четиридесет лакътя [дълъг].

18

И по кедровите дървета, извътре дома, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше.

19

Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

20

Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

21

Така Соломон обкова дома извътре с чисто злато; и прокара [завесата] на златни верижки пред светилището, и покри я със злато.

22

Обковаваше със злато и целия дом, докато свърши целия дом; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището.

23

И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакътя високи.

24

Едното крило на единия херувим беше пет лакътя [дълго], и другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края на другото му крило, имаше десет лакътя.

25

Така и другият херувим имаше десет лакътя [между краищата на крилата си; защото] двата херувима имаха една мярка и една направа.

26

Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на другия херувим.

27

И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома.

28

И обкова херувимите със злато.

29

А по всичките стени на дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, извътре и извън.

30

Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън.

31

За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета [от дължината на стената].

32

И двете [крила] на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях [Соломон] изряза херувими и палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите.

33

Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, [ограждайки отверстие широко] една четвърт [от дължината на стената].

34

И две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха.

35

И изряза на тях херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху изрязаното,

36

Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

37

През четвъртата година, в месец Зив, се положиха основите на Господния дом;

38

И през единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът се свърши във всичките си части и съвършено по плана си. Така, за седем години той го построи.