3 Царе 6

1

Това ви казах, за да се не съблазните.

2

Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.

3

И това ще сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене.

4

Но Аз ви казах тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;

5

а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?

6

Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

7

Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.

8

И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;

9

за грях, защото не вярват в Мене;

10

за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;

11

а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.

12

Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.

13

А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, [това] ще говори, и ще ви извести за идните неща.

14

Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

15

Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.

16

Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.

17

Затова някои от учениците Му продумаха помежду си: Какво е това що ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще ме видите; и [това], защото отивам при Отца.

18

И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво [иска да] каже.

19

Исус, като разбра, че желаят да Го питат, рече им: За това ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите?

20

Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.

21

Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата [си] поради радостта, че се е родил човек на света.

22

И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.

23

И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.

24

До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

25

Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.

26

В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;

27

защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.

28

Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.

29

Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш, и никаква притча не казваш.

30

Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, [за да му отговаряш]. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

31

Исус им отговори: Сега ли вярвате?

32

Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

33

Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.