3 Царе 4

1

Цар Соломон, прочее, царуваше над целия Израил;

2

и ето началниците, които той имаше: Азария, Садоковия син, свещеник;

3

Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Иосафат, Ахилудовия син, летописец;

4

Ванаия, Иодаевия син, над войската; Садок и Авиатар, свещеници;

5

Азария, Натановия син, над надзирателите [на храната]; Завуд, Натановия син, главен чиновник и приятел на царя;

6

Ахисар домоуправител; а Адонирам, Авдовия син, над набора.

7

А Соломон имаше из целия Израил дванадесет надзиратели; които доставяха храните за царя и за дома му; всеки доставяше за един месец в годината.

8

И ето имената им: Оровия син, [надзирател] в Ефремовата гора;

9

Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан.

10

Еседовият син, в Арувот; под него бе Сохо и цялата страна Ефер;

11

Авинадавовият син, в целия Нафат-дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата;

12

Ваана Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Церетан под Езраел, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Иокмеам;

13

Геверовият син, в Рамот-галаад; той имаше градовете на Яира Манасиевия син, които са в Галаад; той имаше и областта Аргов, която е във Васан, - шестдесет големи градове със стени и медни лостове;

14

Ахинадав Идовият син, в Маханаим;

15

Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата;

16

Ваана, Хусевият син, в Асир и в Алот;

17

Иосафат, Фаруевият син, в Исахар;

18

Семей, Илаевият син, във Вениамин;

19

и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог; и в тая земя той бе единственият надзирател.

20

Юда и Израил бяха многобройни, по множество както крайморския пясък; ядяха, пиеха и веселяха се.

21

И Соломон владееше над всичките царства от реката [Евфрат] до филистимската земя и до египетската граница; и те донасяха подаръци, и бяха подчинени на Соломона през всичките дни на неговия живот.

22

А продоволствието за Соломона за един ден бе тридесет кора чисто брашно и шестдесет кора [друго] брашно,

23

десет угоени говеда и двадесет охранени говеда, и сто овци, освен елени, сърни, биволи и тлъсти птици.

24

Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа, - над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си.

25

Юда и Израил живееха безопасно, всеки под лозята си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломона.

26

И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коне за колесниците си, и дванадесет хиляди конници.

27

И ония надзиратели продоволствуваха, всеки в месеца си, за цар Соломона и за всички, които дохождаха на Соломоновата трапеза; те не допускаха никаква оскъдност.

28

Още ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, гдето бяха, всеки според както му беше определено.

29

И Бог даде на Соломона твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък.

30

Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост;

31

защото беше по-мъдър от всичките човеци, - от езраеца Етан, и от Емана, Халкола и Дарда, синовете на Маола; и името му се прочу между всичките околни народи.

32

Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет [на брой].

33

Той говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената; говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите.

34

И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломона, дохождаха да слушат неговата мъдрост.