Битие 5

1

Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;

2

създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени.

3

Адам живя сто и тридесет години, и роди [син] по свое подобие по своя образ и наименува го Сит.

4

А от как роди Сита, дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.

5

И всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.

6

Сит живя сто и пет години и роди Еноса.

7

А откак роди Еноса, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.

8

И всичките дни на Сита станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.

9

Енос живя деветдесет години и роди Кенана.

10

А откак роди Кенана, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери.

11

И всичките дни на Еноса станаха деветстотин и пет години; и умря.

12

Кенан живя седемдесет години и роди Маалалеила.

13

А откак роди Маалалеила, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.

14

И всичките дни на Кенана станаха деветстотин и десет години; и умря.

15

Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яреда.

16

А откак роди Яреда, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

17

И всичките дни на Маалалеила станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.

18

Яред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.

19

А откак роди Еноха, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.

20

И всичките дни на Яреда станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.

21

Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала.

22

А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.

23

И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години.

24

И Енох ходи по Бога и не се намираше [вече], защото Бог го взе.

25

Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.

26

А откак роди Ламеха, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.

27

И всичките дни на Матусала станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.

28

Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син;

29

и наименува го Ной, като думаше: Тоя ще ни утеши [в умората ни] от работата ни и от труда на ръцете ни, [който ни иде] от земята, която Господ прокле.

30

А откак роди Ноя, Ламех живя петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери.

31

И всичките дни на Ламеха станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.

32

А Ной беше петстотин години; и Ной роди Сима, Хама и Яфета.