Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Битие 4

1

И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С [помощта] на Господа придобих човек.

2

Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.

3

И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

4

Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;

5

а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

6

И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?

7

Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

8

А Каин каза [това] на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

9

И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?

10

И рече [Бог]: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.

11

И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.

12

Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

13

А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

14

Ето, гониш ме днес от лицето на [тая] земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки който ме намери, ще ме убие.

15

А Господ му каза: Затова, който убие Каина, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.

16

Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17

И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха: и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

18

И на Еноха се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяила; Мехуяил роди Метусаила; и Метусаил роди Ламеха.

19

И Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села.

20

Ада роди Явала; той беше родоначалник на ония, които живеят в шатри и [имат] добитък.

21

Името пък на брата му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал.

22

Тъй и Села роди Тувал-Каина, ковач на всякакъв [вид] медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.

23

И Ламех рече на жените си:- Адо и Село, чуйте гласа ми, Жени Ламехови, слушайте думите ми; Понеже мъж убих, задето ме нарани, Да! юноша задето ме смаза.

24

Ако на Каина се отмъсти седмократно, То на Ламеха [ще се отмъсти] седемдесет и седмократно.

25

И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото [тя думаше], Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби.

26

Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940