Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Матей 1

1

Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.

2

Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;

3

Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;

4

Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

5

Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;

6

а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;

7

Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;

8

Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;

9

Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;

10

Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;

11

а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.

12

А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;

13

Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;

14

Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;

15

Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;

16

а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.

17

И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.

18

А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.

19

А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20

Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.

21

Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.

22

А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:

23

"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).

24

И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;

25

но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940