Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Awehhin Yuh enna 9

1

yut wis smmus lmalayka nnffar-ns, s-ẓriġ yan-itri iḍr zġ-ignwan s-wakal. ttfk-as yat-tsarut i-itri-an, igan tin-tdrut n-wakal.

2

iddu irẓm imi n-tdrut, iġli-d zġ-gis kra n-waggu iggutn zund aggu n-ufarnu imqqurn, aylliġ tllas tafukt illas lḥal kullu s-waggu lli-d-iġlin zġ-tdrut n-wakal.

3

tffuġ-d-ilmma-tmurġi zġ-waggu, tettrs f-wakal, ttfk-as-tẓḍḍart a-tqqs zund iġrdm.

4

ityawnna-yas a-ur-thlk tuga n-wakal wala isġarn wala tifrawin n-isafarn, walaynni a-thlk ġir mddn lli-ur-dar ṭṭabɛ n-rbbi f-ignzi-nsn.

5

ur-tẓḍar a-tn-tnġ, walaynni ityawfka-yas a-tn-tssmḥakka smmus-iyrn, ar-tn-tẓẓaḍ zund ġmklli iẓẓaḍ ssmm n-iġrdm iġ-iqqs bnadm.

6

ġ-uwssan-an rad-bahra-irin mddn ad-mmtn, walaynni ur-rad-iẓḍarn ad-mmtn. rad-bahra-ẓuẓḍn lmut, walaynni ur-ra-stt-afn.

7

trwas-tmurġi-an i-yissan ujadnin i-imiġ. kud yat, illa f-ih̬f-ns kra irwasn ttaj n-uwrġ. gn-uwdmawn-nsnt zund udm n-bnadm,

8

ig-wazzar-nsnt zund azzar n-tmġart, gn-uwh̬san-nsnt zund uh̬san n-izm.

9

lsnt f-idmarn-nsnt kra irwasn abannk n-uwzzal. ig ijjij n-ifrawn-nsnt zund ijjij l-lkrarṣ d-yissan ggutnin ar-kullu-tazzaln s-imiġ.

10

kud yat teṭṭaf timġilt d-usaqs zund iġrdm. ġ-tmġilt-nsnt a-ġ-tlla-tẓḍḍart lli-s-rad-ssmḥakkant mddn smmus-iyrn.

11

tamurġi-an, agllid lli-gis-iḥkamn iga lmalak n-tdrut n-wakal. ig ism-ns ‹abaddun› s-wawal n-ayt-yudaya, ig ‹abullyun› (ġwalli ifnnun) s-wawal n-ayt-yunan.

12

ġmkad a-tzri-tguḍi tamzwarut. rad-sul-ilint snat-tguḍiwin yaḍni.

13

yut wis sḍiṣ lmalayka nnffar-ns, s-sfldġ i-yan-wawal isawl-d zġ-dar kkuẓ-waskawn n-tġmrin n-ṭṭbla n-uwrġ lli-illan ġ-lgddam n-rbbi.

14

iġr i-lmalak-an wis sḍiṣ lli-yusin nnffar yini-as: «rẓm-d i-kkuẓ lmalayka lli-tyamaẓnin ġ-dar-wasif n-furat imqqurn.»

15

irẓm ilmma i-kkuẓ lmalayka lli-ujadnin i-tasaɛt-an n-wass-an n-wayyur-an n-usggʷas-an baš ad-nġn tulut n-bnadm.

16

sfldġ i-kra imla-yyi mnnaw ad-gan imnnayn n-yissan n-imiġ. gan sin id-miyya n-id-milyun (200.000.000).

17

ġmkad a-s-iyi-d-bann-yissan ġ-twargit lli-ẓriġ. kraygatt amnnay ilsa abannk illa-gis-uẓggʷaġ d-uẓrqi d-uwraġ, gn iguyya n-yissan zund agayyu n-izm, ar-di-ttffuġ lɛafit d-waggu d-lkbrit zġ-imi-nsn.

18

ġakudan a-immut tulut n-bnadm s-kraṭṭ-tguḍiwin-an, s-lɛafit d-waggu d-lkbrit lli-d-itffuġn zġ-imawn-nsn.

19

ašku ġ-imi-nsn d-tmġilt-nsn a-ġ-tlla-tẓḍḍart n-yissan-an. kud yan, timġilt-ns teṭṭaf ih̬f zund algmmaḍ ma-s-a-issyaggas mddn.

20

imma kullu willi ur-mmutnin s-tguḍiwin-an, sul ur-ta-rin ad-fln ġaylli skarn s-ifassn-nsn. zuydn ntni ar-tɛbadn ljnun ula laṣnam n-uwrġ d-nnuqrt d-wanas d-uẓru d-ukššuḍ lli-ur-tmnadnin ula-da-sflidn ula-da-fttun.

21

ntni ur-tn-akkʷ-tʷgraẓ f-iskkirn-nsn, ar-nqqan ar-skarn ssiḥr ar-tfsadn ar-takʷrn.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998