Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Awehhin Yuh enna 7

1

lliġ izri mayan, ẓrġ kkuẓ lmalayka biddn ġ-kkuẓṭ-tsgiw n-ddunit, ḥṣarn-in aḍu a-ur-yut akal ula amda ula kra n-usġar.

2

ẓrġ-n ilmma yal-lmalak yaḍni iġli-d zġ-illiġ a-di-taqlay tafukt, yasi-d ṭṭabɛ n-rbbi bab n-tudrt. iġr lmalak-an s-wawal itjhhdn i-kkuẓ lmalayka lli-yuṣṣa rbbi ad-hlkn akal d-umda,

3

yini-asn: «ad-ur-thlkm akal ula amda ula isġarn ard ng ṭṭabɛ f-ignzi n-kullu ih̬ddamn n-rbbi-nnġ.»

4

sfldġ ilmma i-kra imla-yyi mnnaw ad-gan ġwilli-mi-gan ṭṭabɛ. gan miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ n-walf (144.000). gan ntni zġ-kullu tiqbilin n-ayt-rbbi,

5

yili sin d-mraw-walf (12.000) zġ-kraygatt taqbilt: zġ-yahuda d-rawbin d-gad

6

d-ašir d-naftali d-manassi

7

d-šimɛun d-lawi d-yassakar

8

d-zabulun d-yusf d-bnyamin.

9

lliġ izri mayan ssmaqqlġ-n ẓrġ mddn ggutnin bahra, ur-ra-yiẓḍar yan a-tn-iḥasb. gan ntni zġ-kullu timizar d-tqbilin d-tasutin d-lluġat n-ddunit. biddn ġ-lgddam l-lɛrš ula alqqaġ s-tmlsa tumlilin, asin talḍayin ġ-ufus-nsn.

10

alln awal-nsn ar-ttinin: «rbbi-nnġ lli-iskiwsn f-lɛrš, nttan d-ulqqaġ ad-aġ-ijjnjmn.»

11

biddn ġin kullu lmalayka, lullin i-lɛrš ula imġarn ula kkuẓṭ lmh̬luqat, ḍrn-in f-uwdm-nsn ġ-lgddam l-lɛrš sjdn i-rbbi

12

inin: «amin. a-yili lḥmd d-lmjd d-tḥkimt d-ššukr d-ttuqir d-lḥukm d-lquwwa i-rbbi-nnġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin.»

13

isqsa-yyi yan zġ-imġarn: «is-tssnt mad-gan ġwid lsanin timlsa tumlilin? manizġ-d-uškan?»

14

iniġ-as: «kiyi a-issnn a-sidi.» yini-yyi: «ntni gan ġwilli-d-ffuġnin zġ-unukmu lli-bahra-išqan, sirdn timlsa-nsn s-idammn n-ulqqaġ aylliġ mllulnt bahra.

15

f-mayan a-f-biddn ġ-lgddam l-lɛrš n-rbbi ar-ti-tɛbadn ġ-untal-ns ġ-iyḍ ula azal. ġwalli iskiwsn f-lɛrš rad-bdda-tn-issntal ġ-dars.

16

ur-sar-tn-inġi laẓ ula irifi. ur-sar-tn-tut tafukt ula ijawan.

17

ašku alqqaġ lli-illan ġ-lɛrš, nttan a-ra-tn-iks izwur-asn s-talɛinin n-waman n-tudrt. rad-asn-isfiḍ rbbi kullu imṭṭawn-nsn.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998