Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

1 Yuhenna 3

1

ẓrat matta ġunška-s-aġ-ira rbbi babatnnġ aylliġ-aġ-iga d-tarwa-ns. ašku ġmkan a-nga nkkʷni. mayad a-f-ur-tssin ddunit ma-nga, ašku ur-tssin rbbi.

2

way-aytma ɛzzanin, nga tarwa n-rbbi ġilad. ur-ta-yaġ-issbayyn ma-ra-ng ġ-mayd-d-iftan, walaynni nssn mayad: ġakud lliġ ra-d-yašk lmasiḥ ra-ng zund nttan, ašku ra-t-nẓr ġmklli iga.

3

kullu wanna dar rrja-yad ġ-lmasiḥ ar-issġus ul-ns ġmklli iġus ntta.

4

kraygatt yan iskarn ddnub, hati iffuġ zġ-ššrɛ n-rbbi, ašku ddnub a-igan uffuġ n-ššrɛ.

5

tssnm kunni is-d-yuška lmasiḥ baš a-fllannġ-issitti ddnub-nnġ, tissanm is-ur-jju-iskir kra n-ddnub ntta.

6

wanna izgan ġ-lmasiḥ ur-a-iskar ddnub. imma wanna itzayadn ġ-ddnub ur-ta-ifhim ula issn mamnk a-iga lmasiḥ.

7

wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-tadjm yan a-kʷn-ijllu. wanna iskarn s-lḥqq, ra-srs-ifrḥ rbbi ġmklli ifrḥ s-lmasiḥ.

8

imma wanna iskarn ddnub, win iblis a-iga, ašku iblis ar-iskar ddnub zġ-isizwar. mayad a-f-d-yuška yus n-rbbi: yuška-d a-ihlk iskkirn n-iblis.

9

imma wanna-d-iluln talalit l-ljdid zġ-dar rbbi, ur-a-iskar ddnub, ašku rbbi iẓẓa gis amud-ns. ur-iẓḍar a-izayd ġ-ddnub, ašku iwrri iga zġ-tarwa n-rbbi.

10

ġmkad a-s-a-ntissan tarwa n-rbbi zġ-tarwa n-iblis: wanna ur-iskarn s-lḥqq ur-igi win rbbi, d-wanna ur-itḥnnun ġ-gʷmas ur-igi win rbbi.

11

ġmkad a-iga-wawal lli-mi-tsfldm zġ-isizwar: illa fllannġ a-nttiri i-ngratnnġ.

12

a-ur-ng zund qayn lli-igan win iblis inġ gʷmas. mah̬ aylliġ-t-inġa? ašku qayn ar-iskar ma-yʷh̬šnn, imma gʷmas ar-iskar ma-ifulkin.

13

way-aytma, a-ur-ttɛjjabm iġ-kʷn-kurhan ayt-ddunit.

14

walaynni nssn is-nzri nkkʷni zġ-lmut s-tudrt, ašku tlla ginnġ tayri n-aytmatnnġ. walaynni yan ur-ittirin aytmas, hati sul iqama ġ-lmut.

15

yan ikurhan gʷmas, iga zund iġ-t-inġa. d-wanna inġan, ur-akkʷ-rad-as-tili tudrt idumn.

16

ġmkad a-s-nssn mamnk a-tga lḥnant: lmasiḥ ifka ih̬f-ns f-ssibt-nnġ. imma nkkʷni, illa fllannġ a-nakka ih̬f-nnġ f-ssibt n-aytmatnnġ.

17

iġ-illa yan iṭṭafn lh̬ir iẓr gʷmas iḥtajja walaynni issiqar fllas ul-ns, mamnk a-ra-yini tlla gis lḥnant n-rbbi?

18

wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-nmala lḥnant ġir s-iwaliwn ula s-ils walaynni s-iskkirn d-lḥqq.

19

ġmkad a-s-ra-nissan is-nga win lḥqq nsshnnu ul-nnġ ġ-lgddam n-rbbi iġ-a-itġuwḍ-uwl-nnġ f-ssibt n-ma-ur-nfulki.

20

ašku rbbi imqqur f-uwl-nnġ, yissan kullu ma-ginnġ-illan.

21

way-aytma ɛzzanin, iġ-ur-iġuwḍ-uwl-nnġ, nẓḍar a-nzɛm ġakud nna-ntakmur s-rbbi

22

namẓ dars aynna zgis nḍalb, ašku ar-nskar s-ma-f-aġ-yuṣṣa ula s-ma-t-irḍan.

23

ġmkad a-tga luṣit-ns, yini-aġ a-namn s-ism n-yus yasuɛ lmasiḥ, ar-ntḥnnu i-ngratnnġ ġmklli-s-aġ-yuṣṣa lmasiḥ.

24

wanna iskarn s-luṣiyat-ns, nttan a-izgan ġ-rbbi izga rbbi gis. ġmkad a-s-nssn is-ginnġ-izga, ašku ifka-yaġ rruḥ-ns.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998