New Testament
Berber Bible 1998

Filimun 4

1

isawl rbbi s-wawal izgan, yini is-ra-ifk asunfu i-mddn-ns. imma ġilad, illa fllannġ a-nrar lɛaql a-ur-ginnġ-yili ma-ur-ra-yiẓḍar a-srs-ikšm.

2

ašku lh̬bar n-usunfu-ad lli-mi-nsfld, sfldn-as-yad imzwura-nnġ walaynni ur-uminn awal lli-mi-sfldn. mayan a-f-ur-zgis-umẓn kra l-lfaytt.

3

imma nkkʷni lli-t-yumnn, nkšm ġilad s-usunfu lli-f-asn-inna: «s-lġaḍab a-s-nniġ awal-ad izgan ‹ntni ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-nu.›» iqṣad rbbi asunfu-ad zġ-lliġ ih̬lq ddunit.

4

ityara ġ-yan-ugzzum ġ-warra-ns: «wis ssa-uwssan a-isunfa rbbi zġ-kullu ma-iskr.»

5

walaynni ityara-daġ: «ntni ur-sar-rad-kšmn s-usunfu-nu.»

6

hati ur-kšimn ġwilli iruḥ lh̬bar ġ-uwssan-an ašku ur-srs-skirn. walaynni sul llan wiyyaḍ rad-kšmn.

7

mayad a-f-iskr rbbi ass yaḍni lli-mi-inna ‹ġassad›, ašku tiġurdin n-isggʷasn ggutnin isawl-daġ f-imi n-dawd yini iwaliwn-lli: «ġassad iġ-tsfldm i-wawal-ns, ad-ur-tssiqarm ih̬f-nnun.»

8

mrad is-tn-išškšm yašuɛ s-usunfu, ur-ra-isawl rbbi tigira f-yan-wass yaḍni.

9

imma ġilad ra-sul-ifk rbbi asunfu ikmmln i-mddn-ns, ġmklli isunfa ntta ġ-wis ssa-uwssan.

10

ašku wanna ikšmn s-usunfu n-rbbi, nttan a-isunfan zġ-kullu ma-iskr ġmklli isunfa rbbi.

11

imma ġilad illa fllannġ a-bahra-nttiri a-nkšm s-usunfu-ad, a-ur-iḍr yan ginnġ ġmklli ḍrn ntni, ffuġn zġ-wawal n-rbbi.

12

hay-awal n-rbbi iddr itjhhd, imsad uggʷar n-taẓẓit lli-imsadn zġ-snat-tsgiw, ar-itbbi ġ-ugʷns n-bnadm ard ibḍu nnfst zġ-rruḥ, ibḍu adif zġ-ttmi n-ih̬san, ar-issbayyan nniyt n-uwl ula ma-iqṣad.

13

ur-irgs yat f-rbbi ġ-kullu ma-ih̬lq. hati ibayyn kullu ġ-iẓri n-walli mi-d-iqqan a-nrar lḥsab.

14

illa fllannġ a-nzga ġ-liman-ad ġ-numẓ, ašku illa-yaġ yan-unmġur ihiyyan lli-ikšmn s-ignna, a-t-igan d-yasuɛ yus n-rbbi.

15

illa-yaġ yan-unmġur ihiyyan lli-iẓḍarn a-iḥnnu f-ḍḍɛf-nnġ, ašku ityaram ula ntta zġ-kraygatt tasga zund nkkʷni, walaynni ur-jju-iskir kra n-ddnb.

16

f-mayad a-f-rad-iniġ: a-nzɛm ġilad a-n-nakmur s-lɛrš n-rbbi iḥnnan, ad-aġ-irḥm iḥnnu fllannġ iɛawn-aġ ġ-tasaɛt lli-ġ-nḥtajja.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998