Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

1 Timuti 7

1

malkiṣadq ikka-ttin iga agllid n-tmdint n-salim, ig anmġur ibiddn ġ-gr mddn d-rbbi amattuy. nttan a-n-imnaggarn ibrahim ibark-t lliġ-d-iwrri ibrahim zġ-imiġ lli-ġ-inra igldan yaḍni.

2

ifk-as ibrahim tis mrawt zġ-kullu ma-d-ikkis i-igldan-lli. malkiṣadq, tga lmɛna n-ism-ns ‹agllid lli-irḍan rbbi›. ig ntta agllid n-salim, tga lmɛna-ns ‹agllid n-sslamt›.

3

ur-ityara yat f-babas nġd innas nġd imzwura-ns, ula ityara yat f-tlalit-ns nġd lmut-ns, walaynni irwas i-yus n-rbbi ašku iga-bdda anmġur ibiddn ġ-gr mddn d-rbbi.

4

ẓrat mnšk a-s-imqqur malkiṣadq, ašku nttan a-mi-ifka babatnnġ ibrahim tis mrawt zġ-kullu ma-d-ikkis i-igldan.

5

nssn izd ayt-lawi a-ityawẓlayn ġ-ššrɛ n-musa f-ad-skarn tawuri n-tgmmi n-rbbi, ar-asn-akkan mddn tis mrawt zġ-kullu ma-darsn-illan, wah̬h̬a gan ntni aytmatsn zġ-tasut n-ibrahim.

6

imma malkiṣadq, wah̬h̬a ur-igi zġ-ayt-lawi, yumẓ zġ-ibrahim tis mrawt, ifk ilmma lbaraka-ns i-ibrahim lli-isti rbbi a-iwrt kullu ma-f-as-inna.

7

iban is-yugʷr malkiṣadq ibrahim, ašku ġwalli imqqurn a-yakkan lbaraka i-walli ikkan ddawas.

8

imma ayt-lawi lli-tamẓnin tis mrawt ġilad, ntni bnadm kad-gan ar-tmtatn. walaynni ġwalli mi ifka ibrahim tis mrawt, ityara fllas is-iddr.

9

ayt-lawi lli-tamẓnin tis mrawt, nẓḍar a-fllasn-nini izd ntni a-ifkan tis mrawt i-malkiṣadq f-ufus n-babatsn ibrahim.

10

ašku sul-n-illa lawi ġ-ugʷns n-ddat n-ibrahim, ur-ta-jju-d-ilul, a-imnaggar d-malkiṣadq.

11

rbbi iskr inmġurn zġ-ayt-lawi baš ad-zzgan ššrɛ. gan ntni zġ-tasut n-unmġur harun. walaynni mrad is-ẓḍarn ad-šškšmn mddn s-kullu-ma-iqṣad rbbi, ur-rad-ḥtajjan mddn ad-asn-d-yašk yan-unmġur yaḍni igan zund malkiṣadq.

12

walaynni lliġ ibddl rbbi inmġurn-an s-unmġur-ad yaḍni, iqqan-d a-ityawbddal ššrɛ ula ntta.

13

ur-igi-unmġur-ad zġ-tqbilt n-lawi, walaynni iga zġ-yat-tqbilt yaḍni lli-zġ-ur-jju-ih̬dim kra n-yan ġ-twuri n-uẓru n-tġrsi.

14

imma siditnnġ, nssn is-iga zġ-tqbilt n-yahuda. ur-jju-iskir musa kra n-inmġurn zġ-tqbilt-an.

15

imla-yaġ mayan is-iga siditnnġ yan-unmġur zund malkiṣadq, urd zund ayt-lawi.

16

iwrri iga anmġur s-tḥkimt n-tudrt idumn, urd s-lwrt n-tasutin n-bnadm.

17

ġmklli ityaran: «ra-tgt anmġur idumn zund malkiṣadq.»

18

ur-sul-a-itgga rbbi ayt-lawi d-inmġurn-ns, ašku ur-ẓḍarn ad-biddn ġ-gras d-mddn ġmklli ira.

19

han ššrɛ n-musa ur-ikmmil yat, walaynni rbbi ifka-yaġ ġilad yan-rrja iṣḥan lli-yufn mayan, ar-n-srs-ntakmur i-rbbi.

20

lliġ isawl rbbi f-rrja-yad, izzga awal-ns s-ism-ns. inmġurn yaḍni, ur-izzga rbbi aẓlay-nsn s-ism-ns,

21

walaynni s-ism-ns a-s-izzga aẓlay n-yasuɛ. ġmklli ityaran: «s-ism-ns a-s-d-isawl sidi rbbi, ur-ra-iwrri ġ-wawal-ns, yini-as ‹ra-tgt anmġur idumn.›»

22

ġmkan a-s-iwrri yasuɛ iga ḍḍamn n-yal-lɛhd lli-bahra-yufn lɛhd-an yaḍni.

23

wrrin ggutn inmġurn n-ššrɛ bahra, ašku ar-tmtatn ar-d-faln tawuri-nsn i-mad-asn-iggʷran.

24

imma yasuɛ iga wad ur-sar-itmmin, ig anmġur idumn.

25

mayad a-f-iẓḍar a-ijjnjm kullu winna-n-issruḥ i-rbbi ġilad ula kullu mayd-d-iftan, ašku iddr-bdda a-itḍalab rbbi fllasn.

26

wan anmġur-ad a-nḥtajja, iɛmmr s-ufulki n-rbbi, iġus-uwl-ns, ur-gis-illi kra l-lɛib, ityawẓlay zġ-kullu ma-iskarn ddnub, ityalal s-iggi n-ignwan.

27

ur-igi zund inmġurn n-ššrɛ, ašku ur-t-ih̬ṣṣa a-n-issakmur tiġrsiw i-rbbi ass f-wass f-ddnub-ns ntta ula f-ddnub n-mddn yaḍni. ašku yasuɛ, yat-tġrsi a-n-issakmur yat-twal f-ddnub-nnġ kullwaġ lliġ ifka ih̬f-ns immt.

28

ḍɛfn inmġurn n-ššrɛ ašku bnadm kad-gan. imma yus n-rbbi, ityawẓlay s-ism-ns tigira n-ššrɛ, ikmml srs rbbi kullu ma-srs-iqṣad.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998