Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

1 Timuti 6

1

imma ġwilli llanin ġ-uzaglu n-twuri išqan, illa fllasn ad-tuqqarn id-siditsn, baš a-ur-d-irar yan tirggam i-ism n-rbbi ula almmud-nnġ.

2

wanna mi iga sidis amumn, ih̬ṣṣa-t a-ur-iḥgr sidis f-ssibt n-ma-iga gʷmas. illa fllas a-ith̬dam s-uggʷar d-nniyt, ašku ġwalli itamẓn lh̬ir ġ-twuri-ns iga amumn ig zġ-aytmas ɛzzanin. sslmad tiġawsiwin-ad i-aytmatn ar-asn-ttinit ad-skarn ġmkad.

3

han kra n-mddn ar-sslmadn tinbaḍin yaḍni ur-d-mšaškant d-iwaliwn ṣḥanin n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ula almmud lli-s-irḍa rbbi.

4

ntni ar-bahra-ssimġurn ih̬f-nsn walaynni ur-ssinn yat. iɛjb-tn ad-tmḥakkan ar-tmjaḥadn f-iwaliwn, aylliġ a-twrrin ar-tḥsadn ar-tẓin ar-rggmn ar-ttuhamn.

5

ur-a-tiẓḍarn mddn-an ad-d-mšaškan, ijlu-asn lɛaql ffuġn zġ-lḥqq. ġaln is-rad-amẓn iqaridn i-ih̬f-nsn ġ-uġaras n-rbbi.

6

illa-nnit lh̬ir i-yan imunn d-uġaras n-rbbi iqnɛu s-mad-dars-illan.

7

lliġ-d-nkšm ddunit-ad ur-d-niwi yat. iġ-ra-stt-nffuġ ur-ra-nawi yat.

8

walaynni iġ-darnnġ ma-nštta d-ma-nlssa nqnɛu s-mayan.

9

imma ġwilli ranin ad-ssmunun ayda iggutn, hati ar-šškšamn ih̬f-nsn s-tẓqqurt ula tassast. ar-tn-itnru kullu ma-igan ṭṭmaɛ, ar-tn-issnuful ar-tn-issyaggas ar-tn-itawi s-lhalak.

10

ašku tayri n-iqaridn ar-di-ttawi kullu ma-yʷh̬šnn. llan kra n-mddn ar-bahra-ttirin iqaridn aylliġ ffuġn aġaras l-lmasiḥ, ssyaggasn ulawn-nsn s-tguḍi iggutn.

11

imma kiyi ay-ah̬ddam n-rbbi, aggug zġ-kullu ġayan. tgt-n tiqqi-nnk a-bdda-tskart afulki ula kullu ma-irḍan rbbi. amn awal-ns ar-ttḥnnut ġ-wiyyaḍ ar-ttṣbart ar-ttrh̬ut d-kullu mddn.

12

bkis ar-tkkatt takrrayt l-liman, tamẓt ġ-tudrt idumn lli-s-ak-iġra rbbi lliġ tnnit i-inagan ggutnin f-mamnk a-tumnt s-lmasiḥ.

13

imma ġilad uṣṣaġ-k ġ-lgddam n-rbbi lli-yakkan tudrt i-kraygatt kra, ula lmasiḥ yasuɛ lli-ifkan tugga l-lḥqq ġ-dar bilaṭus gu-bunṭus,

14

iniġ-ak a-bdda-tskart s-tnbaḍin-ad baš a-ur-gik-yili kra l-lɛib ula kra f-a-irggm yan, ar ass lli-ġ-ra-d-yašk siditnnġ yasuɛ lmasiḥ ibayyn.

15

ra-d-yašk ġ-uzmz lli-ira rbbi ambarki lli-iḥkamn kullu ma-illan, ig agllid n-igldan ig anmġur n-inmġurn.

16

nttan waḥdut a-bdda-iddrn, izdġ ġ-tifawt lli-s-ur-iẓḍar yan a-n-srs-yakmur. ur-jju-t-iẓri yan ula iẓḍar yan a-t-iẓr. nttan a-mi-illa lmjd d-lquwwa, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin.

17

ini i-willi dar iggut-wayda n-ddunit-ad, a-ur-ssimġurn ih̬f-nsn ula-da-tawin rrja s-maylli ur-ssinn is-rad-darsn-iqama. tinit-asn ad-gn rrja ġ-rbbi lli-irḍan ad-aġ-yakka kullu ma-igan lh̬ir a-srs-ntfraḥ.

18

ini-asn ad-skarn afulki, igatn darsn iskkirn šwanin, ar-tɛawann ar-akkan i-wiyyaḍ.

19

ġmkan a-s-rad-ssmunn i-ih̬f-nsn lh̬ir l-lih̬rt, baš a-ig llsas izgan ma-f-a-bnnun tudrt lli-igan tudrt iṣḥan.

20

wa-timutaws, gabl lamant lli-ak-ifka rbbi. anf i-tjmmaɛt ih̬wan d-imjaḥadn n-willi ur-ssinnin rbbi. ar-ttinin is-darsn lfhmt walaynni ur-fhimn yat.

21

ašku lfhmt-an a-ijlan kra gisn zġ-uġaras l-lmasiḥ. ad-awn-tili lbaraka n-rbbi.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998