Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

2 Ticalunik 14

1

ssmaqqlġ-n ġakudan s-ẓriġ alqqaġ ibidd f-iggi n-uwrir n-tgmmi n-rbbi. biddn dids miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ-walf (144.000) n-mddn lli-mi-ityara f-ignzi-nsn ism n-ulqqaġ ula ism n-babas.

2

sfldġ ilmma i-yan-wawal isawl ġ-ignna zund ijjij n-isaffn n-waman ggutnin ula zund aqqryan n-iggig itjhhdn. irwas lḥss l-lutarat ar-tn-kkatn id-bab-nsn.

3

ar-kullu-tasin yan-umarg l-ljdid ġ-lgddam l-lɛrš ġ-dar kkuẓṭ lmh̬luqat d-imġarn. ur-iẓḍar yan a-yissan amarg-an, abla miyya d-kkuẓ id-mraw d-kkuẓ-walf (144.000) n-mddn lli-ifra rbbi zġ-ddunit.

4

ntni gan ġwilli ġusnin, ur-ssrkin ih̬f-nsn d-tmġarin. gn ġwilli-bdda-itmunun d-ulqqaġ s-innas a-ittidu. gn imnza n-bnadm lli-ifra ad-gn win rbbi d-ulqqaġ.

5

kra n-tkrkist ur-tkki imi-nsn. kra yʷh̬šnn ur-gisn-illi.

6

ẓrġ ilmma yal-lmalak yaḍni yuyl ġ-wammas n-ignwan, yawi-d lh̬bar ifulkin lli-rad-bdda-yili, a-srs-itbrraḥ i-kullu imzdġn n-ddunit n-kraygatt tasut d-tqbilt d-lluġa d-tmazirt.

7

yall awal-ns yini: «ḍrat a-ttɛbadm rbbi ar-ti-ttalġm, ašku tlkm-d tasaɛt a-yut lḥukm f-bnadm. sjdat i-walli iskrn ignwan d-wakal, iskr amda ula talɛinin n-waman.»

8

iggʷru-as-d lmalak wis sin yini: «tthlk, tthlk-tmdint n-babil itjhhdn. tthlk h̬talli isswan kullu timizar n-ddunit s-tissi iktin l-lfsad-ns issnufuln.»

9

iggʷru-asn-d lmalak wis kraḍ, yall awal-ns yini: «winna tɛbadnin aġʷẓn ula ṣṣurt-ns, d-winna qblnin ṭṭabɛ-ns f-ignzi-nsn ula f-ufus-nsn,

10

ntni rad-sun zġ-tissi iḥrran n-ssh̬ṭ n-rbbi lli-s-iɛmmr lkas l-lġaḍab-ns. rad-rfufnn s-lɛafit d-lkbrit ġ-lgddam l-lmalayka n-rbbi ula ġ-lgddam n-ulqqaġ.

11

rad-bdda-yaqlay-waggu n-urfufn-nsn, ur-sar-itmmi. ur-sar-rad-asn-tili rraḥt, la ġ-iyḍ ula azal, i-willi tɛbadnin aġʷẓn ula ṣṣurt-ns, ula ġwilli qblnin ṭṭabɛ n-ism-ns.»

12

mayan a-f-illa f-imẓlayn n-rbbi ad-ṣbrn zgan, a-tn-igan d-willi skarnin s-luṣiyat n-rbbi ġwin-bdda ġ-yasuɛ.

13

sfldġ ilmma i-yan-wawal isawl ġ-ignna yini-yyi: «ara maya, ‹imbarkin ad-gan winna mmutnin f-ism n-siditnnġ zġ-ġilad s-uflla.›» isawl-d rruḥ n-rbbi yini: «s-ṣṣaḥt, rad-sunfun ntni zġ-unhataf-nsn, awin didsn lḥsab n-kullu mad-skarn ifulki.»

14

ssmaqqlġ-n ilmma s-ẓriġ yat-tmdlut tumlilt, iskiws fllas yan irwas bnadm. yili ttaj n-uwrġ f-ih̬f-ns, yili-usmmawd imsadn ġ-ufus-ns.

15

iffuġ-d yal-lmalak zġ-tgmmi n-rbbi, yall awal-ns yini i-walli iskiwsn f-tmdlut: «luḥ-n asmmawd-nnk a-imgr, ašku ilkm-uzmz n-tmgra, tnu ṣṣabt n-ddunit.»

16

inkr ġwalli iskiwsn f-tmdlut iluḥ-n asmmawd-ns f-ddunit imgr ṣṣabt-ns.

17

ġakudan iffuġ-d yal-lmalak yaḍni zġ-tgmmi n-rbbi ġ-ignna, ula ntta yusi asmmawd imsadn.

18

iffuġ-d ilmma yal-lmalak yaḍni zġ-dar ṭṭbla l-lbh̬ur, ig ġwalli igabln lɛafit. isawl s-walli yusin asmmawd imsadn yini-as s-wawal itjhhdn: «luḥ-n asmmawd-nnk, tssmunt tizrmin zġ-ddalit n-ddunit, ašku inwa-waḍil.»

19

iddu lmalak iluḥ-n asmmawd-ns f-ddunit issmun aḍil. iluḥ-n aḍil n-ddunit ġ-lmɛṣṣrt imqqurn n-ssh̬ṭ n-rbbi.

20

tlla lmɛṣṣrt ġ-brra n-tmdint, ar-gis-taḍḍrn aḍil. ffuġn zġ-gis idammn, ngin zund asif, aylliġ idra s-ma-itggan tiddi n-wagmar. ilkm-unggay-ns ma-itggan kraḍ id-miyya n-kilimitr.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998