Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

2 Ticalunik 13

1

zaydat ar-bdda-ttḥubbum i-ngratun ġmklli tmḥubbun aytmatn.

2

a-ur-tettum a-tssmrḥbam s-iġribn, ašku ġayd izrin ssmrḥban kra n-mddn s-lmalayka, ur-ssinn izd lmalayka ad-gan.

3

swingimat ġ-aytmatun lli-n-llanin ġ-lḥbs zund iġ-n-didsn-tllam, ar-tswingimm ġ-ġwilli trfufunnin zund iġ-a-didsn-ttrfufunm.

4

illa f-kud yan a-ig littihal d-tġawsa ifulkin ihiyyan, ula-da-išškšam yan ma-ihršn s-tisi-nsn. ašku rbbi ra-yut lḥukm f-wanna ifsadn ula wanna iznan.

5

zriyat tudrt-nnun bla-da-ttḥubbum iqaridn, tqnɛum s-unšk nna-darun-illan. ašku inna rbbi: «ur-sar-k-in-flġ ula wrriġ-d fllak.»

6

mayan ad-aġ-izzɛamn a-nttini: «sidi rbbi a-igan aɛwin-inu. ur-ksuḍġ yat. ma-rad-iyi-iskr bnadm?»

7

swingimad-d imġarn lli-awn-in-sslkmnin awal n-rbbi, ar-di-tswingimm lfaytt n-tudrt-nsn, tamnm awal n-rbbi ġmklli umnn ntni.

8

imma yasuɛ lmasiḥ, ġmklli iga a-rad-bdda-ig, zund iḍgam zund ġass zund kullu ma-d-iftan.

9

a-ur-tadjm kra n-ilmmudn iġribn a-kʷn-jllun zġ-uġaras l-lḥqq. ra-išwu a-tssdusm ulawn-nnun s-lbaraka n-rbbi, urd s-tnbaḍin n-umššu lli-ġ-ur-tlli kra l-lfaytt i-willi srsnt skarnin.

10

ur-ẓḍarn ġwilli skarnin tawuri n-uh̬iyyam n-rbbi ad-ššn zġ-tġrsi lli-darnnġ-illan.

11

anmġur-nsn ihiyyan ar-itawi idammn l-lbhaym s-tḥanut tamẓlayt baš a-ġin-issitti ddnub f-mddn-ns. imma tifiyi d-ih̬san n-tġrsiw-an ar-tn-jddrn mddn ġ-brra n-udġar lli-ġ-bnan ih̬iyyamn-nsn.

12

mayan a-f-immut ula yasuɛ ġ-brra n-tmdint baš a-issġus mddn s-idammn-ns.

13

imma ġilad illa fllannġ a-dars-nffuġ s-brra n-ih̬iyyamn a-n-dids-nili ġ-trggam lli-s-t-rgmn.

14

ašku ur-darnnġ kra n-tmdint idumn ġ-ddunit-ad, walaynni ar-n-ntrju tamdint lli-rad-aġ-yili ġ-mayd-d-iftan.

15

imma ġilad illa fllannġ a-n-bdda-nssakmur i-rbbi tawafka n-ššukr f-uwdm n-yasuɛ, a-stt-igan d-lġllt n-infurn-nnġ lli-s-a-ntuqqar ism-ns.

16

a-ur-tettum a-tskarm afulki ar-tmɛawanm i-ngratun, ašku wan tiwafkiw-an a-s-a-itrḍu rbbi.

17

sflidat s-imġarn-nnun ar-tskarm s-wawal-nsn, ašku ar-bdda-srun-traran lɛaql. iqqan-tn-d ad-fllawn-fkn lḥsab i-rbbi. skarat s-wawal-nsn baš ad-frḥn s-twuri-nsn, urd a-tn-fllas-tigʷraẓ. ašku iġ-tn-tẓẓigʷraẓm ur-rad-awn-tili lfaytt.

18

ẓẓallat ar-ttḍalabm rbbi f-ssibt-nnġ nkkʷni. nssn is-iġus-uwl-nnġ, niri a-nskar afulki ġ-kullu ma-ntnawal.

19

ġmkad a-s-kʷn-uṣṣaġ s-lmɛqul a-tḍalbm rbbi flla baš a-yyi-n-isswrri s-darun ġ-mayd-d-yakmurn.

20

imma ġilad, ḍalbġ i-rbbi n-sslamt lli-d-issnkrn zġ-lmut amksa imqqurn siditnnġ yasuɛ lli-itgabaln ulli-ns, iskr lɛhd-ad idumn ġ-gratnnġ d-rbbi s-idammn-ns.

21

ḍalbġ-as ad-awn-yakka kullu ma-igan afulki, baš a-tskarm ma-ittiri. ḍalbġ-as a-ginnġ-iskr kullu ma-t-itrḍun s-ism n-yasuɛ lmasiḥ. nttan a-bahra-ntalġ ġilad ula kullu mayd-d-iftan. amin.

22

way-aytma, riġ ad-awn-ḍalbġ a-tqblm iwaliwn-ad lli-s-kʷn-uṣṣaġ, ašku ur-bahra-tġzzif-tbrat-ad.

23

imma ġilad riġ a-tissanm is-d-iffuġ gʷmatnnġ timutaws zġ-lḥbs. iġ-d-dari-yuška ġ-mayd-d-yakmurn, ra-n-didi-imun s-darun a-kʷn-nẓr.

24

sllmat-n f-imġarn-nnun kullutn ula f-kullu imẓlayn n-rbbi. ar-n-fllawn-tsllamn aytmatn n-iṭalya.

25

ad-awn-tili lbaraka n-rbbi kullukn.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998