Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

2 Ticalunik 12

1

imma ġilad ġ-aġ-tlulli-tmdlut-ad n-inagan, illa fllannġ a-nluḥ kullu mad-aġ-iẓẓuẓẓayn, nfl ddnub lli-bdda-ttirinin ad-aġ-ssmukrusn, baš a-ntazzal bla-da-ntrmay ġ-uġaras lli-irẓmn ġ-lgddam-nnġ.

2

illa fllannġ a-n-ntmnad ġ-yasuɛ lli-aġ-iskrn aġaras-ad s-numn, rad-aġ-gis-yawi ar ttmi. iṣbr nttan i-lmut f-uggjdi, ur-tt-yiwi ġ-tdallit, ašku iẓra-n lfrḥ lli-rad-as-yili tigira. iskiws ilmma f-ufasi l-lɛrš n-rbbi.

3

swangmad-d yasuɛ lli-iṣbrn i-tnuwwašt iggutn f-ifassn n-mddn ʷh̬šnnin, baš a-ur-irmi-uwl-nnun ihruṣṣi.

4

ašku ġ-imiġ-ad ġ-a-ttmmaġm d-lh̬ʷšant, ur-ta-gis-tlkimm tizi l-lmut.

5

is-tettum awal lli-s-kʷn-izzɛam rbbi lliġ-kʷn-iga d-tarwa-ns? yini: «wa-iwi, iġ-k-iṣlḥ sidi rbbi, ad-ur-tinit d-ih̬f-nnk ‹ġayad ur-igi yat.› nġd iġ-k-iẓi, ad-ur-tinit ‹nkki ur-giġ yat.›

6

ašku sidi rbbi ar-itrbba wanna dars iɛzzan, ar-issrwat wanna iga d-yus.»

7

illa fllawn a-tṣbrm iġ-a-kʷn-itrbba, ašku ar-didun-iskar ġmklli iskar-urgaz d-tarwa-ns. is-illa ma-ur-ittrbban f-ufus n-babas?

8

mrad is-a-kʷn-ur-itrbba rbbi ġmklli ttrbban kullu mddn, ur-ra-tgm tarwa-ns, walaynni zund tarwa n-tsukt a-ra-tgm.

9

nkkʷni kullwaġ darnnġ id-babatnnġ n-ddunit-ad, ar-aġ-trbban ar-tn-ntuqqar, walaynni is-ur-yuf a-nsflid ula s-babatnnġ n-ignna baš a-nddr?

10

yat luqt idrusn ad-aġ-trbban ntni s-mklli-asn-iban išwa, imma rbbi ar-aġ-itrbba s-mklli rad-aġ-iṣlḥ baš a-nfulki ġmklli ifulki ntta.

11

ur-illi ma-itfraḥn ġakud lliġ a-t-itrbba babas. ar-as-tṭiyyar ġ-tasaɛt-an, walaynni rad-as-tili lġllt n-ufulki d-lhna tigira i-wanna ittrbban ġmkad.

12

f-mayan a-f-rad-awn-iniġ, allat ifassn-nnun alwanin, tzzgam ifaddn-nnun tġašanin.

13

ssngaddat tiġarasin i-iḍarn-nnun, a-ur-iḍr yan issbiḍirn walaynni a-ijji.

14

gat-n tiqqi-nnun a-tgm sslamt i-kullu mddn, tɛmmrm s-ufulki ašku yan ġ-ur-illi ur-sar-ra-iẓr siditnnġ.

15

awiyat-stt ġ-ih̬fawn-nnun a-ur-ijlu yan gigun zġ-lbaraka n-rbbi, ula imġi-d-wamud n-wasmmum ġ-gratun, ard issduy mddn isshrš ma-iggutn.

16

a-ur-yili yan gigun itfsadn, ula yan itraran tiġurdin-ns s-rbbi zund ɛisu lli-igan ih̬fddi izznz lḥqq-ns f-yat tirmt.

17

tssnm is-iwrri tigira ira bahra a-iwrt lbaraka n-babas, walaynni babas ur-as-tt-ifki. wah̬h̬a-yas-tt-iḍalb bahra s-imṭṭawn, ur-as-isugir yat.

18

ur-n-takmurm kunni s-kra n-udrar n-ddunit-ad ġmklli-n-akmurn imzwura-nnun, ar-n-gis-ssmuqquln timzliwin l-lɛafit d-tillas d-umalu d-iggig.

19

ula tsfldm kunni i-tijjijt n-nnffar ula awal lli-itbrraḥn. ntni, lliġ sfldn i-wawal-an, ḍalbn-t bahra ad-asn-ur-sul-isawl,

20

ašku ggʷdn f-luṣit n-rbbi lli-s-asn-inna: «wanna-d-iruḥn adrar-ad, ig-iyt lbhimt nġd bnadm, iqqan-d a-ti-tkkatm s-iẓran ard immt.»

21

ula musa iksuḍ bahra zġ-kullu maylli-n-iẓra yini: «ar-sri-tkkat tawda.»

22

walaynni takmurm-d kunni s-udrar yaḍni, a-t-igan d-urušalim n-ignna, ig tamdint n-rbbi lli-iddrn. takmurm-d s-kigan d-wafḍan l-lmalayka munn-d kullu s-lfrḥ iggutn,

23

ula s-umnaggar n-willi iga rbbi d-tarwa-ns ih̬fdditn lli-mi-tyaran ismawn-nsn ġ-ignna. takmurm-d s-rbbi lli-itḥkamn f-kullu mddn, ula s-larwaḥ n-mddn lli-f-irḍa issafu-asn kullu mad-asn-inna.

24

takmurm-d s-yasuɛ lli-iskrn lɛhd l-ljdid ġ-gr rbbi d-bnadm, ula s-urušš n-idammn-ns lli-ifkan rrja uggʷar n-idammn n-habil.

25

awiyat-stt bahra ġ-ġwalli srun isawaln. ašku lhalak a-iḍrn f-willi agʷinin ad-sflidn s-musa lli-tn-yumrn ġ-ddunit-ad, walaynni uggʷar n-ġayan a-rad-aġ-yili nkkʷni iġ-nrur tiġurdin-nnġ s-walli-aġ-d-yumrn zġ-ignna.

26

lliġ isawl rbbi ġ-uwssan-an, immussa-wakal s-wawal-ns. imma ġilad inna-yaġ f-ma-ra-iskr: «rad-daġ-ssmassġ akal, ssmassġ ula ignwan.»

27

s-wawal-an a-s-aġ-imla is-ra-immass kullu ma-ityawh̬laqn, ityattay baš a-ur-iqama ġir ma-iṭṭafn llsas izgan.

28

imma ġilad ġ-aġ-ifka rbbi yat-tgldit lli-ur-sar-ra-immass, illa fllannġ a-t-ntškar ar-t-ntɛbad ġmklli-zginnġ-ira, ar-t-ntuqqar ar-tt-ntawi bahra ġ-ma-s-a-t-ntrḍu.

29

ašku rbbi-nnġ irwas i-lɛafit ifnnun.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998