Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Ruman 5

1

imma ġilad tlla-yaġ sslamt ġ-gratnnġ d-rbbi f-uwdm n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ašku iga-yaġ d-wid-f-irḍa f-ssibt n-ma-srs-numn.

2

f-uwdm l-lmasiḥ a-f-aġ-tlla lbaraka-yad lliġ srs numn. ar-bahra-ntfraḥ s-rrja-yad-aġ-ifka, ašku nssn is-rad-aġ-išškšm s-lmjd n-rbbi.

3

walaynni urd ġir mayan a-s-a-ntfraḥ. ar-ntfraḥ ula s-trfufnt nna-darnnġ-illan, ašku nssn izd s-trfufnt a-s-ra-ginnġ-itzayad ṣṣbr.

4

ula s-ṣṣbr a-s-ra-ntnru tassast nna-illan. ula s-tnri a-s-ra-darnnġ-yili rrja.

5

ula rrja ur-rad-aġ-iẓẓigʷraẓ, ašku rbbi iɛmmr ulawn-nnġ s-lḥnant-ns s-tḥkimt n-rruḥ lqudus lli-aġ-ifka.

6

ġakud lli-iqṣad rbbi, lliġ sul nḍɛf, immut lmasiḥ ad-aġ-ijjnjm nkkʷni lli-n-irurn tiġurdin-nnġ s-rbbi.

7

is-ur-ra-išqu a-immt kra n-yan f-yan iskarn lḥqq? iẓḍar a-yili ma-ra-izɛm ard immt f-yan ifulkin,

8

walaynni rbbi imla-yaġ mnšk a-s-ginnġ-iḥnna, ašku immut fllannġ lmasiḥ lliġ sul a-ntsala ddnub.

9

imma ġilad ġ-iskr sslamt ġ-gratnnġ d-rbbi s-lmut-ns, nssn bahra is-rad-aġ-ijjnjm lmasiḥ zġ-lġaḍab n-rbbi.

10

ašku lliġ sul nga wid tẓinin d-rbbi, iskr sslamt ġ-gratnnġ dids s-lmut n-yus. imma ġilad ġ-tlla sslamt ġ-gratnnġ dids, nssn s-uggʷar is-rad-aġ-ijjnjm s-tudrt-ns.

11

walaynni urd ġir mayan a-darnnġ-illan. nkkʷni s-lfrḥ iggutn a-s-a-ntfraḥ s-rbbi, ašku ifka-yaġ sslamt ġilad ġ-gratnnġ dids f-ssibt n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ.

12

f-ssibt n-babatnnġ adam a-s-d-kšmn ddnub s-ddunit, awin-d lmut. mayan a-f-a-tmtatn kullu mddn, ašku kullu skrn ddnub.

13

kkan-ttin ddnub ġ-ddunit ur-ta-ityawfka ššrɛ. ur-a-itḥasab rbbi ddnub-an lliġ ur-illi ššrɛ,

14

walaynni ar-kullu-tmtatn mddn-an. ar-tn-ttnru lmut zġ-uwssan n-adam d-sul ġ-uwssan n-musa, ar-ttnru ula ġwilli ur-ffuġnin zġ-kra n-wawal n-rbbi ġmklli iffuġ adam s-lmɛṣit lli-iskr nttan. irwas adam i-yasuɛ lli-d-yuškan tigira-ns.

15

walaynni urd yan ad-gan, ašku tawafka n-rbbi ur-tgi zund lmɛṣit n-adam. ggutn ġwilli mmutnin f-ssibt l-lmɛṣit n-urgaz-an, walaynni uggʷar a-tga lbaraka n-rbbi ula tawafka lli-s-ibark mddn ggutnin f-uwdm n-urgaz yaḍni a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ.

16

tawafka-yad ur-tgi zund lmɛṣit-an. ašku lliġ iɛaṣa adam yat-twal, yut rbbi fllas lḥukm s-lɛqubit išqan. imma ġilad ġ-bahra-ɛaṣan mddn ggutnin, ifka-yaġ tawafka-yad n-sslamt ġ-gratnnġ dids.

17

tkka-ttin lmut ar-ttnru f-ssibt l-lmɛṣit n-adam, walaynni uggʷar n-mayan a-ra-nnru s-tudrt lli-aġ-illan f-ssibt n-yasuɛ lmasiḥ, nkkʷni lli-mi-ifka rbbi lbaraka iggutn d-twafka n-sslamt ġ-gratnnġ dids.

18

ġakud lliġ iɛaṣa adam, a-tlla lɛqubit i-kullu mddn. ġakud lliġ iskr yasuɛ ma-irḍan rbbi, a-tlla sslamt d-tudrt i-kullu mddn.

19

ġakud lliġ iffuġ adam zġ-wawal n-rbbi, a-irur mddn ggutnin ffuġn zġ-wawal-ns. ġakud lliġ iskr yasuɛ s-wawal n-rbbi, a-irur mddn ggutnin irḍu fllasn rbbi.

20

ifk ilmma rbbi ššrɛ baš ad-igatn lmɛṣiyat. walaynni ġunšk lli-ttigatn ddnub uggʷar-an a-tga lḥnant n-rbbi.

21

hati lquwwa n-ddnub ar-di-ttawi lmut, imma lquwwa l-lḥnant n-rbbi ar-di-ttawi sslamt d-tudrt idumn f-uwdm n-yasuɛ lmasiḥ siditnnġ.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998