Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Leccaln Rrusul 3

1

yan-wass ġ-uwssan-an idda bṭrus d-yuḥanna s-tgmmi n-rbbi ġ-tasaɛt n-tẓallit, tga tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat.

2

illa ġin yan-urgaz kušmn-as iḍarn zġ-lliġ ilul, igawr ġ-tama n-imi n-tgmmi n-rbbi lli-mi-ttinin ‹imi ifulkin›. ar-ti-di-tasin mddn ass f-wass baš a-itḍalab i-willi kšmnin s-tgmmi n-rbbi.

3

ntta, lliġ iẓra bṭrus d-yuḥanna rad-kšmn, iḍalb-tn ad-as-fkn kra.

4

ssmaqqln gis, yini-as bṭrus: «mnad ginnġ.»

5

ar-gisn-itmnad-ukušam, iġal is-rad-as-fkn kra.

6

yini-as bṭrus: «ur-dari nnuqrt ula urġ, walaynni mayd dari illan, rad-ak-t-fkġ. s-ism n-yasuɛ lmasiḥ gu-naṣira, nkr tftut.»

7

yamẓ-as bṭrus ġ-ufus afasi issnkr-t-id. ġakudan wrrin dusn iḍarn-ns d-iġšfan-ns,

8

yakʷi ibidd f-iḍarn-ns iftu. ikšm didsn s-tgmmi n-rbbi ar-ifttu ar-itakʷi ar-italġ rbbi.

9

ẓrn-t mddn lli-llanin ġin ar-ifttu ar-italġ rbbi.

10

akʷzn-t issann is-iga anḍalab lli-itgawarn ġ-dar imi ifulkin. iḍr-asn lɛjb kullutn, gammin ad-fhmn mad-as-ijran.

11

ẓrn-t sul yumẓ ġ-bṭrus d-yuḥanna, azzln kullu s-illiġ llan ġ-ulḥni lli-mi-ttinin ‹alḥni n-suliman› ar-bahra-tɛjjabn.

12

lliġ-tn-iẓra bṭrus yini-asn: «wa-irgazn ayt-rbbi, mah̬ aylliġ a-ttɛjjabm ġ-mayad? mah̬ a-ginnġ-tssmuqqulm? is-tġalm izd s-tḥkimt-nnġ ula s-ufulki-nnġ a-s-njjujji argaz-ad aylliġ a-ifttu f-iḍarn-ns?

13

rad-awn-iniġ, rbbi n-ibrahim d-isḥaq d-yaɛqub, rbbi n-imzwura-nnġ issbayyn-d lmjd n-uh̬ddam-ns yasuɛ ġassad. tdḥim-t-in kunni i-lmut, trgmm-t ġ-lgddam n-bilaṭus wah̬h̬a ira nttan ad-as-irẓm.

14

tluḥm-n s-umẓlay n-rbbi lli-iɛmmrn s-ufulki-ns, tḍalbm ad-awn-d-irẓm i-yan inqqan. tnġam ġwalli yakkan tudrt,

15

imma rbbi issnkr-t-id zġ-lmut. nga nkkʷni inagan f-mayan, nẓra-t.

16

hati s-ism n-yasuɛ a-s-iwrri ijji ġwad tẓram tissanm-t. ašku f-ssibt n-ma-numn s-yasuɛ a-f-idus ġ-lgddam-nnun kullukn.

17

«imma ġilad ay-aytma, ssnġ ġaylli tskrm kunni d-inmġurn-nnun, tskrm-t ašku ur-tssinm ma-iga.

18

walaynni ġmkan a-s-issuwfa rbbi maylli inna f-imi l-lanbiya kullutn, imla-yasn mamnk a-d-iqqan lmasiḥ a-irfufn.

19

mayad a-f-rad-awn-iniġ, flat kullu ma-tskarm yʷh̬šn, twrrim-d s-rbbi a-fllawn-issitti ddnub-nnun,

20

ifk-awn ussan l-lbaraka zġ-dars, yazn-awn-d-daġ yasuɛ lli-iẓli a-ig lmasiḥ-nnun.

21

ašku iqqan-t-id a-iqama ġ-ignna ard-d-iruḥ-uzmz lli-ġ-ra-iskr rbbi kraygatt kra zġ-ljdid, ġmklli inna f-imi n-imẓlayn-ns lanbiya n-zman.

22

ašku inna musa: ‹rbbi siditun rad-awn-d-ifk yan zġ-aytmatun a-ig nnabi zund nkki. sflidat s-kullu mad-awn-ittini.

23

wanna ur-isfldn s-wawal n-nnabi-an, ssittiyat-t-in zġ-ayt-rbbi a-itthlk.›

24

«hati ussan-ad a-f-sawln kullu lanbiya lli-dar awal n-rbbi zġ-ṣamwil ula kullu willi-as-ggʷranin.

25

ašku kunni a-ra-iṭṭaf maylli-f-nnan lanbiya, twrtm lɛhd lli-iskr rbbi d-imzwura-nnġ. ġmklli inna i-ibrahim: ‹s-tarwa-nnk a-s-rad-barkġ kullu mddn n-ddunit.›

26

ġmkad a-s-iẓli rbbi ah̬ddam-ns yasuɛ, yazn-t-id s-darun baš a-tzwurm kunni ibark-kʷn, isswrri-d kud yan gigun zġ-iġarasn ʷh̬šnnin lli-ġ-a-ttidum.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998