Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Yuhenna 21

1

tiġurdin n-mayan iban-d-daġ yasuɛ i-imḥḍarn-ns ġ-tama n-umda n-ṭabariyya. ġmkad a-s-d-iban.

2

illa ġin simɛan bṭrus d-tuma lli-mi-ttinin ‹akniw› d-natanayl gu-qana ġ-tmazirt n-jalil, ntni d-tarwa n-zabdi d-sin imḥḍarn yaḍni.

3

inna-yasn simɛan bṭrus: «rad-dduġ ad-gmrġ islman.» inin-as: «ra-dik-nmun.» ffuġn ilmma ġ-yat tanawt, zzrin iḍ kullut, ur-umẓn yat.

4

lliġ-di-tġli tafukt ibidd yasuɛ ġ-tama n-waman, walaynni ur-ssinn izd yasuɛ a-iga.

5

isawl-d srsn yini: «wa-ifrh̬an, is-tumẓm kra n-islman?» inin-as: «ur-numẓ yat.»

6

yini-asn-d: «luḥat-n ššbkt ġ-tsga tafasit n-tanawt, s-n-tufam kra.» luḥn-in ššbkt, s-tɛmmr ġakudan s-islman ggutnin aylliġ ur-ẓḍarn a-stt-ssġlin s-tanawt.

7

isawl-d-umḥḍar lli-iɛzzan dar yasuɛ yini i-bṭrus: «hati siditnnġ ayan.» lliġ isfld simɛan bṭrus izd siditsn ayan, ibkis ašku ilsa ġir ma-ifssusn, yakʷi-n ġ-waman.

8

ur-bahra-taggug tanawt zġ-wakal, ra-yili ġ-gratsn ma-itggan miyya n-mitru. ar-lddin imḥḍarn yaḍni ššbkt lli-iɛmmrn s-islman aylliġ truḥ tanawt akal.

9

lliġ ffuġn s-wakal afn-in yat lɛafit n-trgin, ttrsn fllas kra n-islman, yili-uġrum.

10

isawl-d yasuɛ yini-asn: «awyad-d kra zġ-islman-an tumẓm.»

11

iwrri simɛan bṭrus ikšm s-tanawt, ildi ššbkt s-wakal tɛmmr s-islman mqqurnin. illa gis miyya d-smmus id-mraw d-kraḍ (153) n-uslm. wah̬h̬a tɛmmr s-ġunškan, ur-tbbi ššbkt.

12

yini-asn-d yasuɛ: «aškad-d a-tššm.» ur-izɛm yan ġ-imḥḍarn a-t-isqsa ma-iga, ašku ssnn izd siditsn a-iga.

13

inkr yasuɛ yasi aġrum ifk-asn-t, ifk-asn ula islman.

14

h̬tad a-igan tis kraṭṭ-twal n-is-d-iban yasuɛ i-imḥḍarn-ns tiġurdin n-ma-d-inkr zġ-lmut.

15

lliġ ššan, isawl-d yasuɛ s-simɛan bṭrus yini-as: «wa-simɛan yus n-yuna, is-a-yyi-ttirit uggʷar n-ma-yyi-ttirin ġwid?» irar-as bṭrus: «iyah a-sidi, tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «ks ilqqaġn-inu.»

16

isqsa-t yasuɛ tis snat-twal: «wa-simɛan yus n-yuna, is-a-yyi-ttirit?» irar-as bṭrus: «iyah a-sidi, tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «gabl ulli-nu.»

17

isqsa-t yasuɛ tis kraṭṭ-twal: «wa-simɛan yus n-yuna, is-dark-ɛzzaġ?» ṭiyyr ilmma i-bṭrus ašku inna-yas tis kraṭṭ-twal «is-dark-ɛzzaġ?» isawl yini-as: «a-sidi, tssnt kullu ma-illan. tssnt is-dari-tɛzzat.» yini-as-d yasuɛ: «ks ulli-nu.

18

lḥqq ayad, lḥqq a-rad-ak-iniġ. ġ-tmẓẓit-nnk ar-ttaggst i-ih̬f-nnk tftut s-inna trit, walaynni ġ-tuwssrt-nnk ra-n-tmdit ifassn ibkis-ak yan yaḍni yasi-k s-illi ur-trit.»

19

ġmkad a-s-imla yasuɛ mamnk a-ra-tg lmut n-bṭrus lli-s-ra-itmjjd rbbi. izayd yasuɛ yini-as: «ašk-id kiyi, mun didi.»

20

igrawl bṭrus tiġurdin-ns iẓr amḥḍar lli-iɛzzan dar yasuɛ, ig ġwalli-n-isnndn f-idmarn n-yasuɛ ġ-wass n-imnsi isqsa-t f-manwa ra-t-izznz.

21

lliġ iẓra bṭrus amḥḍar-an yuška-d a-d-didsn-imun, isqsa yasuɛ fllas yini: «imma ġwan a-sidi, ma-rad-as-ijru?»

22

yini-as yasuɛ: «iġ-riġ a-sul-iddr ard-d-wrriġ ma-gis-trit kiyi? ašk-id mun didi.»

23

zġ-ġakudan a-iffuġ lh̬bar ġ-dar aytmatn, ar-ttinin is-ur-ra-immt-umḥḍar-lli. walaynni yasuɛ ur-inni «ur-ra-immt.» inna «iġ-riġ a-sul-iddr ard-d-wrriġ ma-gis-trit kiyi?»

24

amḥḍar-an a-ifkan tugga-ns f-tġawsiwin-ad, yara-tnt ġ-warra-yad. nssn is-ʷġẓannt tugga-ns.

25

kigan d-tġawsiwin yaḍni iskr-tnt yasuɛ. irwas-iyi iġ-tnt-kullu-nura yat s-yat, ur-ra-tamu ddunit kullu arratn-an.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998