Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Yuhenna 19

1

ġakudan yuṣṣa bilaṭus iɛskrin ad-awin yasuɛ ssġuršn-t.

2

skrn ntni yan-ttaj zġ-uzggʷar gn-as-t f-ih̬f, sslsn-as yan-uslham iẓggʷaġn,

3

ar-n-tbddadn ġ-lgddam-ns ar-as-ttinin: «sslam fllak ay-agllid n-ayt-yudaya.» ar-t-kkatn s-ibariqn.

4

iffuġ-d-daġ bilaṭus isawl s-mddn yini-asn: «hati rad-awn-t-id-ssufġġ, tissanm is-ur-gis-ufiġ kra l-lɛib.»

5

iffuġ-d yasuɛ ilmma, ils ttaj n-uzggʷar d-uslham iẓggʷaġn. yini-asn bilaṭus: «hay-argaz.»

6

lliġ-t-ẓran inmġurn d-imh̬zniyn n-tgmmi n-rbbi ar-ssġuyyun ar-ttinin: «agʷl-t f-uggjdi. agʷl-t f-uggjdi a-immt.» yini-asn bilaṭus: «awiyat-t kunni tagʷlm-t f-uggjdi. ha-yyi ur-gis-ufiġ kra l-lɛib.»

7

imma mddn-an n-ayt-yudaya nnan-as: «nkkʷni s-ššrɛ-nnġ a-s-a-nskar. s-ma-illan ġ-ššrɛ iqqan-t-id a-immt ašku iga ih̬f-ns d-yus n-rbbi.»

8

bilaṭus lliġ isfld i-mayd nnan tzayd gis tawda,

9

ikšm-daġ s-lqṣr isqsa yasuɛ: «gu-mani a-tgit?» imma yasuɛ ur-as-irur s-yat.

10

yini-as bilaṭus: «mah̬ aylliġ ur-ra-di-tsawlt? is-ur-tssint is-ẓḍarġ ad-ak-rẓmġ iẓḍarġ a-k-nġġ f-uggjdi?»

11

isawl yasuɛ yini-as: «rbbi ad-ak-flla-ifkan taẓḍḍart. mrad is-ak-tt-ur-ifki, ur-ra-tiẓḍart ad-iyi-tskrt yat. walaynni uggʷar-nnk a-ijla ġwalli-yyi-d-idḥin ġ-gr ifassn-nnk.»

12

ġakudan ar-iswingim bilaṭus mamnk a-ra-irẓm i-yasuɛ, walaynni sul a-ssġuyyun mddn-an n-ayt-yudaya ar-ttinin: «iġ-trẓmt i-urgaz-ad ur-tgit amddakkʷl n-qayṣr, ašku wanna igan ih̬f-ns d-ugllid, iga anuwwaš n-qayṣr.»

13

lliġ isfld bilaṭus i-mayd ttinin yawi-d yasuɛ s-brra. iskiws ġ-lkursi l-lḥukm ġ-usays lli-mi-ttinin ‹asays n-ifariwn›, ar-as-daġ-ttinin ‹gabbata› s-wawal n-ayt-yudaya.

14

yili mayan ġ-wass lli-ġ-a-tujadn mddn i-lɛid n-usurf, tlkm-d ṭuẓẓunt n-wass. isawl-daġ bilaṭus s-mddn-an n-ayt-yudaya yini-asn: «hay-agllid-nnun.»

15

rarn-as ar-ssġuyyun: «ssitti-t, ssitti-t. agʷl-t f-uggjdi.» yini-asn bilaṭus: «is-tram ad-agʷlġ agllid-nnun f-uggjdi?» rarn-as inmġurn n-tgmmi n-rbbi: «ur-darnnġ kra n-ugllid abla qayṣr.»

16

ġakudan bilaṭus idḥi-asn-d yasuɛ ġ-gr ifassn-nsn a-t-agʷln f-uggjdi a-immt. awin yasuɛ,

17

iffuġ yasi aggjdi-ns s-udġar lli-mi-ttinin ‹tah̬ʷšašt n-ih̬f›, ar-as-daġ-ttinin ‹gulguta› s-wawal n-ayt-yudaya.

18

qqnn yasuɛ ġin f-uggjdi alln-t. agʷln dids sin yaḍni f-iggjda f-ufasiy-ns ula f-uẓlmaḍ-ns, yili yasuɛ ġ-wammas.

19

yura bilaṭus yat talluḥt gn-tt-in f-iggi n-uggjdi. ityara gis «yasuɛ gu-naṣira, agllid n-ayt-yudaya»

20

s-iwaliwn n-ayt-yudaya d-win ayt-ruma d-win ayt-yunan. ġrn-t mddn ggutnin n-yudaya, ašku tamdint ur-taggug zġ-udġar lli-ġ-ugʷln yasuɛ.

21

inin inmġurn n-tgmmi n-rbbi i-bilaṭus: «ad-ur-tarat ‹agllid n-ayt-yudaya›. ara ‹ġwad iga ih̬f-ns d-ugllid n-ayt-yudaya.›»

22

irar-asn bilaṭus: «mad-uriġ, uriġ-t.»

23

imma iɛskrin, lliġ ugʷln yasuɛ f-uggjdi, asin timlsa-ns bḍun-tnt f-kkuẓṭ, kraygatt aɛskri d-ma-yiwi. asin ula aqššab n-yasuɛ, imma aqššab-an ur-ittgʷni, ityawẓḍa zġ-uflla ar izdar.

24

inin i-ngratsn: «a-t-ur-nbbi. a-d-fllas-ngr asġar, nẓr manwa ra-t-yawi.» ġmkad a-s-yuwfa ma-ityaran ġ-warra n-rbbi inna «bḍan timlsa-nu i-ngratsn, grn-d asġar f-uqššab-inu.» ġmkan ad-skrn iɛskrin.

25

tbidd innas n-yasuɛ ġ-tama n-uggjdi, nttat d-h̬altis n-yasuɛ d-maryam tamġart n-kluba d-maryam ullt-magdala.

26

yasuɛ iẓra innas d-umḥḍar lli-dars-iɛzzan ibidd ġ-tama-ns. yini-d i-innas: «wa-tamġart, han yum ġ-tama-nnm.»

27

yini-d i-umḥḍar: «han innak ġ-tama-nnk.» tasaɛt-an a-stt-yiwi-umḥḍar ad-dars-tzdġ.

28

ġakudan issn yasuɛ is-ikmml kullu ma-fllas-illan, issafu ilmma ma-ityaran ġ-warra n-rbbi isawl-d yini: «hati rufiġ.»

29

tlla ġin yat-tbuqqalt n-waman l-lh̬ll, ffin-tt mddn f-yan-ušrwiḍ, gn-t f-yat-tṣṭṭa n-uzukkʷni, mdin-as-t-in s-imi-ns.

30

lliġ iswa yasuɛ lh̬ll yini: «yuwfa.» issknu ih̬f-ns idḥi rruḥ-ns.

31

ġassan a-iqaman i-wass n-usunfu, ar-gis-tujadn mddn i-lɛid. ur-rin imġarn n-ayt-yudaya a-n-tqama ddat n-willi mmutnin f-uggjdi ġ-wass l-lɛid. ḍalbn zġ-bilaṭus a-tn-yadj ad-asn-rẓn iḍarn kkisn-tn-d ilmma.

32

ddun iɛskrin rẓn iḍarn i-yan zġ-willi tyaggalnin d-yasuɛ, rẓn ilmma iḍarn i-wayyaḍ.

33

imma yasuɛ, lliġ-t-lkmn afn-t-in immut, ur-rẓin iḍarn-ns.

34

ġakudan iruḥ-n yan zġ-iɛskrin issyaggas-t ġ-tsga-ns s-uḥriš, s-d-ffin idammn d-waman.

35

ġwalli iẓran kullu mayad ifka tugga-ns fllas baš a-tamnm ula kunni. inna lḥqq, yissan izd lḥqq ayd inna.

36

ijra ġmkad baš a-yafu ma-ityaran ġ-warra n-rbbi inna: «ur-ra-irẓ kra n-ih̬s ġ-ih̬san-ns.»

37

ityara-daġ ġ-warra yaḍni: «rad-tmnadn ġ-ġwalli ssyaggasn.»

38

tiġurdin n-mayan yašk-id yusf gu-rama. ikka-ttin ula ntta iga zġ-imḥḍarn n-yasuɛ, walaynni s-tntla ašku iksuḍ zġ-imġarn n-ayt-yudaya. iḍalb zġ-bilaṭus a-t-yadj a-yawi ddat n-yasuɛ. yadj-t bilaṭus, yašk-id ilmma issitti ddat-ns.

39

imun-d dids niqudimus lli-sttin ikkan idda ġ-iyḍ s-dar yasuɛ. yawi-d niqudimus ma-itggan kraḍ id-mraw kilu n-isafarn n-tmḍlt, yili gisn lmurr d-ṣṣabra.

40

asin ddat n-yasuɛ gn-as isafarn, kfnn-tt s-išddadn l-lkttan ġmklli skarn ayt-yudaya.

41

illa yan-uwrti ġ-udġar lli-ġ-immut yasuɛ, yili gis yan-umḍḍal l-ljdid ur-jju-n-gis-ityawmḍal yan.

42

srsn-in ddat n-yasuɛ ġ-umḍḍal-lli ašku yakmur-d, d-uzkka ra-darsn-ig lɛid.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998