Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 9

1

iġr-d yasuɛ i-imḥḍarn-ns s-sin d-mraw s-dars, ifk-asn taḥkimt d-tẓḍḍart ad-ssufuġn kullu ljnun ar-jjujjin timuḍan.

2

yazn-tn a-ttidun ar-tbrraḥn f-tgldit n-rbbi ar-jjujjin mddn.

3

yini-asn: «a-ur-tasim yat i-uġaras. a-ur-tawim aɛmud nġd aqʷrab nġd aġrum nġd iqaridn nġd sin iqšban.

4

tigmmi nna-s-tkšmm, gawrat gis ar akud nna-ra-tmuddum zġ-tmdint-an.

5

tamdint nna-kʷn-ur-irin, ffuġat zġ-gis tssusm agdrur n-iḍarn-nnun, ad-asn-ig tamatart ma-ġ-a-swingimn.»

6

ġakudan ad-ftan imḥḍarn ar-tkkan iduran ar-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin ar-jjujjin mddn ġ-kraygatt mani.

7

isfld-ugllid hirudus f-kullu ma-iskar yasuɛ, iduhdu ašku ar-ttinin kra n-mddn: «yuḥanna amsddam ayad, inkr-d zġ-lmut.»

8

ar-ttinin wiyyaḍ: «iban-d-daġ nnabi iliyya.» ar-ttinin wiyyaḍ: «iwrri-d kra n-yan zġ-lanbiya n-zman.»

9

imma hirudus inna: «yuḥanna bbiġ-as ih̬f, walaynni ma-iga ġwad f-sfldġ i-tġawsiwin-ad?» yiri bahra a-iẓr yasuɛ.

10

lliġ-d-wrrin irqqasn s-dar yasuɛ inin-as f-kullu mad-skrn. yawi-tn waḥdutn ddun s-tsga n-yat-tmdint lli-mi-ttinin bitṣayda.

11

sfldn mddn ggutnin f-manis idda ḍfurn-t. ifrḥ srsn yasuɛ ar-asn-isawal f-tgldit n-rbbi, ijjujji ġwilli uḍnnin.

12

lliġ idda-wass aškin-d dars imḥḍarn-ns s-sin d-mraw inin-as: «azn mddn ad-ddun s-iduran d-igran-ad akmurnin ad-afn mad-šttan ula maniġ a-nssan, ašku ur-illi yat ġ-lh̬la-yad.»

13

imma yasuɛ irur-asn: «fkat-asn kunni mad-šttan.» inin-as: «ur-darnnġ ġir smmust-tngʷal d-snat-tslmin. is-zginnġ-trit a-nddu a-d-nsġ amššu i-mddn-ad kullutn?»

14

ašku illa ġin ma-itggan smmus id-walf n-urgaz. isawl-daġ yasuɛ yini i-imḥḍarn-ns: «ssgawrat mddn, tgm-tn d-tġamatin. ad-ilin smmus id-mraw ġ-kraygatt taġamt.»

15

skrn ma-s-asn-inna ssgawrn-tn kullutn.

16

yasi yasuɛ smmust-tngʷal-lli d-tslmin-lli s-snat, yall alln-ns s-ignwan iškr rbbi ibbi-tnt, ifk i-imḥḍarn-ns a-n-srasn i-mddn.

17

ššn kullutn aylliġ šbɛan. ssmunn-d tuffaẓ lli-d-qamanin, ɛmmrn snat d-mrawt n-tasllit.

18

yan-wass ar-itẓalla yasuɛ waḥdut, aškin-d dars imḥḍarn-ns. isqsa-tn: «ma-flla-ttinin mddn, mad-giġ nkki?»

19

inin-as: «kra gisn ar-ittini tgit yuḥanna amsddam. kra ar-ittini tgit nnabi iliyya. kra ar-ittini tgit kra n-yan zġ-lanbiya n-zman inkr-d iwrri-d.»

20

yini-asn yasuɛ: «imma kunni, ma-flla-ttinim? mad-giġ nkki?» isawl-d bṭrus yini-as: «tgit lmasiḥ n-rbbi.»

21

yuṣṣa-tn s-lmɛqul ad-ur-inin mayad i-yan.

22

yini-asn: «ha-nkki lli-igan yus n-bnadm iqqan-iyi-d ad-bahra-rfufnġ. ra-yyi-n-luḥn imġarn n-tmazirt d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-imslmdn n-ššrɛ. ra-yyi-nġn, walaynni wis kraḍ-uwssan ra-d-nkrġ zġ-lmut.»

23

yini-asn kullutn: «wanna iran ad-didi-yili, iqqan-t-id a-ittu ih̬f-ns ar-itasi aggjdi-ns kraygatt ass ar-didi-itmunu.

24

ašku wanna iran a-ijjnjm tudrt-ns ra-stt-ijlu, imma wanna ijlan tudrt-ns f-ssibt-inu ra-stt-ijjnjm.

25

ma-ra-yili i-bnadm iġ-iwrri iṭṭaf ddunit kullutt ijlu ih̬f-ns ih̬sr-t?

26

wanna ittinin ġ-gr mddn ur-iyi-issin ula issn awal-inu, rad-iniġ ur-t-ssinġ ula nkki lli-igan yus n-bnadm, ġakud lliġ rad-d-aškġ s-lmjd-inu ula lmjd n-baba rbbi ula win lmalayka-ns n-ignna.

27

lḥqq a-rad-awn-iniġ, illa ġ-ġwid biddnin ġid ma-ur-ra-immt ard iẓr tagldit n-rbbi tuška-d.»

28

izri ma-itggan tam-uwssan tigira n-mayan, iftu yasuɛ iġli s-yan-uwrir a-iẓẓall, yawi dids bṭrus d-yuḥanna d-yaɛqub.

29

lliġ a-itẓalla tbddl ssift n-uwdm-ns, wrrint-tmlsa-ns mllulnt bahra aylliġ a-ssmrqiqiynt.

30

biddn-d dids sin irgazn ar-dids-sawaln, gan nnabi musa ula nnabi iliyya.

31

bann-d s-tifawt l-lmjd, ar-sawaln d-yasuɛ f-mamnk a-ra-iffuġ ddunit ikmml ma-gis-iqṣad rbbi ġ-urušalim.

32

imma bṭrus d-willi dids llanin, yiwi-tn-iyṭṣ. lliġ-d-faqn ẓrn lmjd n-yasuɛ ntta d-sin irgazn lli-dids-biddnin.

33

iftu musa d-iliyya ad-fln yasuɛ s-isawl bṭrus yini-as: «wa-sidi, ifulki a-nili ġid. ad-awn-nskr kraḍ iḥšaš, yan-nnk d-yan n-musa d-yan n-iliyya?» ntta ur-issin ma-ittini.

34

sul a-isawal s-d-fllasn-tgguz yat-tmdlut tdl-tn. iksaḍn imḥḍarn lliġ-d-fllasn-iḍr-umalu.

35

ġakudan isawl-d yan-wawal zġ-tmdlut yini-asn: «ġwad iga iwi amẓlay. sflidat srs.»

36

ġir ifssa-wawal-an s-ẓran yasuɛ iqama waḥdut. ġ-uwssan-an ur-sawln imḥḍarn f-mad-ẓran ula nnan-t i-yan.

37

ndid azkka gguzn-d zġ-uwrir, mnaggarn-t-in mddn ggutnin.

38

inkr yan-urgaz ġ-gratsn iġr-d i-yasuɛ yini-as: «way-amslmd, ašk-id ad-iyi-tẓrt iwi. ur-dari abla nttan,

39

yili gis yal-ljnn. akud nna-t-iġwi ljnn ar-bahra-issġuyyu, ar-srs-ikkat ar-t-ibrri ard-as-d-ik-ukškuš imi, ur-sul-a-ittiri ad-as-irẓm.

40

ḍalbġ bahra zġ-imḥḍarn-nnk a-t-zgis-ssufġn, walaynni ur-ẓḍarn.»

41

isawl yasuɛ yini-asn kullutn: «wa-tasut-ad ijlan, ur-akkʷ-trit a-tamnt. mnšk a-ra-sul-didun-qamaġ? mnšk a-rad-didun-ṣbrġ? awi-d yuk s-dari.»

42

iftu-d-ufruh̬ s-dar yasuɛ s-srs-yut ljnn akal issmḥakka-t. isawl-daġ yasuɛ yamr ljnn a-zgis-iffuġ, ijjujji-t irar-t i-babas.

43

tɛjjbn mddn-an kullutn ar-ttinin: «mnšk ayd-s-tggut-tẓḍḍart n-rbbi.» sul a-tɛjjabn mddn ġ-kullu mayd iskr yasuɛ, s-isawl s-imḥḍarn-ns yini-asn:

44

«sfldat i-ma-rad-awn-iniġ. ha-nkki lli-igan yus n-bnadm, ra-yyi-n-dḥin s-gr ifassn n-mddn.»

45

walaynni imḥḍarn ur-ssinn ma-ira ad-asn-iml s-wawal-ad. tntl fllasn lmɛna-ns aylliġ ur-t-fhimn, iksaḍn ur-ẓḍarn a-t-fllas-sqsan.

46

bdun imḥḍarn ar-tmjaḥadn i-ngratsn f-manwa gisn a-ra-ig anmġur.

47

yasuɛ issn mamnk ad-swingimn, yawi-d yan-warraw imẓẓin issbidd-t ġ-tama-ns

48

yini-asn: «wanna iqbln arraw-ad imẓẓin s-ism-inu, hati iqbl-iyi. d-wanna-yyi-iqbln, iqbl ġwalli-yyi-d-yuznn. ašku wanna kullu gigun imẓẓin, nttan a-igan wad imqqurn.»

49

yini-as yuḥanna: «wa-sidi, nẓra yan-urgaz ar-issufuġ ljnun s-ism-nnk. ur-t-nudji ašku ur-a-didnnġ-itmunu.»

50

irar-as yasuɛ: «a-t-ur-tḥṣarm, ašku wanna-kʷn-ur-itḍaḍḍan, hatin iga zġ-gigun.»

51

lliġ-d-yakmur-uzmz lli-ġ-ra-ityattay yasuɛ s-ignna, iġwi ġ-ih̬f-ns iskr f-urušalim.

52

yazn kra n-irqqasn a-t-zwurn s-tmazirt n-samira, baš ad-kšmn s-yan-uduwwar ad-as-gis-jjujadn maniġ a-inssa.

53

walaynni ayt-tmazirt-an ur-t-rin ašku ssnn izd urušalim a-f-iskr.

54

imma imḥḍarn-ns yaɛqub d-yuḥanna, lliġ ẓran ġayan inin-as: «wa-sidi, is-trit a-nġr s-ignwan a-d-fllasn-tgguz lɛafit thlk-tn?»

55

igrawl gisn yasuɛ issfssa-tn.

56

ftun ilmma s-yan-uduwwar yaḍni.

57

lliġ a-ttidun ġ-uġaras yini-as yan-urgaz: «rad-didk-munġ s-innas ra-tddut.»

58

irar-as yasuɛ: «ibuġaġ darsn tansiwin-nsn, ula igḍaḍ n-ignwan darsn usudn-nsn, imma yus n-bnadm ur-dars maniġ a-isras agayyu-ns.»

59

yini yasuɛ i-yan yaḍni: «ašk-id, mun didi.» imma ntta inna-yas: «a-sidi, adj-iyi zwar ad-wrriġ ard-n-mḍlġ baba.»

60

irar-as yasuɛ: «fl ġwilli ur-ṭṭafnin tudrt a-n-mḍln winna-yasn-mmutnin. zayd kiyi, ar-ttawit lh̬bar i-mddn f-tgldit n-rbbi.»

61

yašk-id yan yaḍni yini-as: «rad-didk-munġ a-sidi, walaynni adj-iyi zwar a-n-msafaḍġ d-ayt-tgmmi.»

62

irar-as yasuɛ: «wanna yumẓn ġ-uwallu issmaqql-n tiġurdin ur-akkʷ-igi i-tgldit n-rbbi.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998