Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 15

1

yan-wass munn-d kigan d-id-bu-nkkas d-mddn ʷh̬šnnin, irin ad-sflidn i-yasuɛ.

2

ar-tngmugn ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ ar-ttinin: «han argaz-an ar-ištta d-willi ʷh̬šnnin ar-srsn-itfraḥ.»

3

isawl yasuɛ yut-asn lmɛna-yad isqsa-tn:

4

«ma-ra-iskr yan gigun iṭṭafn miyya n-ih̬f n-uwlli iġ-as-tjla yat gisnt? ra-ifl tẓa n-id-mraw d-tẓa (99) frdnt ġ-lh̬la, iddu ar-isiggil s-talli ijlan ard-stt-yaf.

5

ġakud nna-stt-yufa ra-stt-id-yasi f-tġʷraḍ-ns ifrḥ bahra,

6

iruḥ-d tigmmi iġr-d i-imddukkʷal-ns d-wadjarn-ns yini-asn: ‹aškad-d tfrḥm didi, ha-yyi ufiġ tahrwit lli-yyi-ijlan.›

7

ġmkad a-s-rad-awn-iniġ, rad-frḥn ayt-ignwan s-yan-n-ifln kullu ma-iskar yʷh̬šn iwrri-d s-uġaras n-rbbi uggʷar n-tẓa n-id-mraw d-tẓa lli-ġalnin is-šwan ur-tn-ih̬ṣṣa ad-fln ddnub-nsn.

8

«ma-ra-tskr-tmġart nna-iṭṭafn mraw n-uqarid n-nnuqrt iġ-as-ijla yan gisn? ra-tssrġ lqndil tars kullu tigmmi ar-srs-tsiggil ard-ti-taf.

9

ġakud nna-ti-tufa ra-di-tġr i-tmddukkʷalin-ns d-tadjarin-ns tini-asnt: ‹aškamd-d tfrḥmt didi, ha-yyi ufiġ aqarid lli-yyi-ijlan.›

10

ġmkad a-s-rad-awn-iniġ, ar-tfraḥn lmalayka n-rbbi s-yan-n-ifln kullu ma-iskar yʷh̬šn iwrri-d s-uġaras n-rbbi.»

11

izayd yasuɛ yini-asn: «ha-yan-urgaz dars sin tarwa.

12

yašk-id ġwalli imẓẓin iḍalb-t yini-as: ‹wa-baba, ad-iyi-tfkt ġilad ma-yyi-d-yuškan ġ-lwrt.› inkr babas ibḍu-asn ayda-ns.

13

zrin kra n-uwssan, issmun yus-lli imẓẓin kullu ma-iṭṭaf, imuddu s-yat-tmazirt yaggugn. ar-iskar ġin s-ššhwat-ns aylliġ išša kullu maylli dars illan,

14

ur-sul-dars-iqama yat. iwrri yili-uġni išqan ġ-tmazirt-an, ilkm bahra f-ma-ištta.

15

iddu a-ih̬dm ġ-dar yan ġ-imzdġn n-tmazirt-an, yazn-t s-igran a-ikssa alfan.

16

iwrri iẓuẓḍ a-iɛmmr aḥlig-ns s-tkiḍa lli-šttan-walfan, walaynni ur-as-fkin yat.

17

ġ-isiggʷra iswangm d-ih̬f-ns yini: ‹ih̬ddamn n-baba kullutn ar-asn-d-bdda-itšaḍ-uġrum, imma nkki ha-yyi ar-tmtatġ s-laẓ.

18

rad-dduġ ġilad wrriġ s-dar baba iniġ-as: wa-baba, ffuġġ bahra zġ-maylli ira rbbi ula ma-trit kiyi.

19

ur-sul-sthllaġ ad-gġ yuk. skr gigi zund yan zġ-ih̬ddamn-nnk.›

20

inkr ġakudan iftu s-dar babas. sul-n-yaggug s-t-in-yukʷz babas, iḥnnu gis yazzl s-dars yamẓ-t-id ġ-gr ifassn-ns ar-t-issudun.

21

imma yus inna-yas: ‹wa-baba, ha-nkki ffuġġ bahra zġ-maylli ira rbbi ula ma-trit kiyi. ur-sul-sthllaġ ad-gġ yuk.›

22

walaynni babas iġra-d i-ih̬ddamn-ns yini-asn: ‹azzlat tawim-d aslham lli-ihiyyan tsslsm-as-t, tgm-as talh̬atmt ġ-uḍaḍ-ns d-idukan ġ-iḍarn-ns,

23

tawim-d igiz iḍnin tġrsm-as a-nšš nfrḥ.

24

ašku iwi lli-immutn hati iddr, ġwalli ijlan hati nufa-t.› zaydn frḥn bahra i-ngratsn.

25

imma yus lli-imqqurn illa-n ġ-igran ġ-tasaɛt-an. lliġ-d-yuška yakmur-d s-tgmmi isfld i-uḥwaš d-tġurit,

26

iġr-d i-yan-uh̬ddam isqsa-t: ‹mayd illan?›

27

yini-as: ‹yuška-d gʷmak. iġrs babak i-igiz iḍnin ašku iwrri-d dars yus ur-t-yaġ yat.›

28

ġakudan ibzg ṭiyyr-as bahra ur-akkʷ-iri a-ikšm s-tgmmi. iffuġ-d babas iḍalb-t bahra,

29

imma ntta irur-as: ‹hati mnnaw isggʷasn ayd dark kkatġ tammara, ar-bdda-skarġ s-wawal-nnk, walaynni ur-jju-yyi-tfkit wah̬h̬a ġir tikrut a-srs-frḥġ nkki d-imddukkʷal-inu.

30

imma ġilad ha-yuk lli-n-iššan kullu lh̬ir-nnk d-tmgganin, tġrst-as i-igiz iḍnin.›

31

isawl babas yini-as: ‹wa-iwi, kiyi tllit-bdda didi. kullu mad-dari-illan iga winnk.

32

ifulki a-nfrḥ ar-nštta ašku gʷmak lli-immutn hati iddr, ġwalli ijlan hati nufa-t.›»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998